Friday, February 8, 2019

Mỹ: Trục xuất tội phạm

Ts. Nguyễn V Lương 

Sự du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua của người Việt đã chứng minh là người Việt ty nạn không bị nguy hiểm bởi chế độ csVN; do đó, tình trạng ty nạn chính trị của người Việt bị mất giá trị dưới con mắt của những chính trị gia Tây phương và những quốc gia cưu mang người Việt ty nạn... Hoa kỳ là một quốc gia tạo nhiều cơ hội cho người đi trú nhưng cũng áp dụng luật lệ đúng đắn theo đúng nghĩa của nó... quyền lợi của người Hoa Kỳ là quyền lợi của những người di trú đến Hoa Kỳ, họ chỉ khác người Việt ty nạn là họ đến Hoa Kỳ trước người Việt mà thôi... Đừng lợi dụng The United States of America bằng cách xử dụng danh từ ty nạn cộng sản mà không thi hành đúng nghĩa của nó!

Người Việt hải ngoại du lịch Việt Nam, gửi tiền nuôi sống csVN, đầu tư tại Việt Nam… người dân trong nước không nổi dậy (dù là ỷ lại, chờ đợi nhận tiền hải ngoại mà thờ ơ, chỉ biết ăn nhậu, sống qua ngày... chứ không ủng hộ chế độ csVN).... khiến những quốc gia có người Việt ty nạn cho rằng “người Việt (trong nước và hải ngoại) đồng ý, hài lòng, chấp nhận, ủng hộ chế độ csVN... tiền gửi vào Việt Nam gia tăng, du lịch Việt Nam gia tăng (dù bị bắt buộc mua chiếu khán VISA, không được miễn phí như dân Trung Cộng ), chứng minh là nguổn kinh tế chứ không là ty nạn csVN vì không có sự nguy hiểm với chế độ csVN... do đó, ngày phân biệt người ty nạn, 12/7/1995 không được áp dụng cũng là điều dễ hiểu!

TT Trump chỉ thi hành luật pháp Hoa Kỳ, ép buộc chính phủ csVN phải chấp nhận người Việt phạm hình sự dù là ty nạn hay di dân, vì họ đều không bị nguy hiểm bởi chế độ csVN do kết quả đã được chứng minh bằng sự du lịch, đầu tư tại VN của người Việt (Cả ty nạn và đi dân - trước và sau 12/7/1995), chính phủ TT Trump không có quyết định trong sự trục xuất cá nhân người Việt!

Nên nhớ là hiện có nhiều trăm ngàn người tại Mỹ đang chờ bị trục xuất chứ không phải chỉ có người ty nạn Việt Nam. Tình cảnh của những người này cũng đáng thương, có khi còn đáng thương hơn những người phạm pháp Việt Nam.  Là một công dân Mỹ, các bạn có muốn giữ lại tất cả những người này vì nhân đạo không? Do đó, đừng nên làm những trò khỉ, nghĩ cá nhân và không thực tế trong một quốc gia có lịch sử di dân!!

Là công dân Mỹ gốc Việt, người Việt phải tích cực ủng hộ sự thi hành luật pháp một các đứng đắn và nghiêm minh của những người đến trước; vì nhờ thế, chúng ta mới có những tiêu chuẩn sống cao và nhiều cơ hội khi đến sinh sống tại quốc gia siêu cường này.  Một điều đơn giản và dễ hiểu là chúng ta phải tiếp tục gìn giữ truyền thống của những người di dân đến trước, để những người đến sau, và con cháu chúng ta cũng sẽ được hưởng những tiêu chuẩn sống cao và có nhiều cơ hội tiến thân theo khả năng như chúng ta đã có được là kết quả của những người đến quốc gia này trước chúng ta!
  
Ts. Nguyễn V Lương,
Florida, USA

No comments:

Blog Archive