Saturday, February 23, 2019

Cưới vợ cho con !

- Ba! Cưới con Nhung xóm dưới cho con đi Ba

- Xụyt, đâu được, nó là em mày đó

- Vậy con Vân đầu ngõ nhà mình

- Cũng không luôn, nó cũng là em một cha khác mẹ với mày luôn

- Vậy con Lan ở xóm ngoài

- Cũng không, nó cũng là em mày !

Thằng nhỏ đi mét mẹ :

- Mẹ, Ba lăng nhăng quá, xử ba đi mẹ, mấy con nhỏ lối xóm con muốn cưới mà ba không đồng ý vì đứa nào cũng đều là em cùng cha khác mẹ với con.

Mẹ: Mày cưới đại đi, mày cũng đâu phải là con của ổng đâu mà sợ..!!!

No comments:

Blog Archive