Tuesday, October 8, 2019

Sài Gòn năm xưa, tại sao có chữ ” Gái bán hoa ” ? “Vào năm 1920, đôi quân nhà Thổ chuyên nghiệp từ Nhật Bản kéo sang Saigon hoạt động rất nhiều, mấy cô gái Nhật này chủ yếu phục vụ khách Du lịch từ Châu Âu. Những kiều nữ này được huấn luyện rất kỹ, tuy không xinh đẹp lắm, nhưng gái Nhật biết cách chiều chuộng đàn ông …. !

Saigon Xưa có câu :
Ăn cơm Tàu…Ở nhà Tây….Lấy vợ Nhật ” là vậy !Họ thuê hẳn một khu phố trên đường Rue Des Fleurs ( Hải Triều ) nối giữa Charner ( Nguyễn Huệ ) và De La Somme ( Hàm Nghi) sau lưng Hotel Cosmopolitan ( Cục Hải Quan bây giờ )….. Dân Saigon dùng danh từ ” Gái Bán Hoa ” ( vì họ ở khu Đường Hoa ) để gọi những Kiều nữ xứ Phù Tang, nghe nhẹ nhàng hơn cách gọi của Dân Hanoi, Hải Phòng !

David Ha / DSGX

No comments:

Blog Archive