Friday, October 25, 2019

CÂU CHUYỆN HOÀNG SA: GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI

Image may contain: ocean, sky, outdoor and water
(Hổm rày đọc thấy trên mạng có luồng ý kiến của phe "người Việt Dân chủ" chỉ trích ông Trump bỏ rơi người Kurd ở vùng Trung Đông là lặp lại kiểu ông Nixon bỏ rơi miền Nam VN. Họ có dè đâu, khi nhắc lại chuyện Nixon TT Cộng hòa, là họ đang tát vào mặt đảng Dân chủ, tát vào ngay bản mặt họ đó đa!)

Hồi đầu năm 1974, Tàu Bắc Kinh xua quân xâm lăng, nghe nói bên Hải quân VNCH có báo cho Hạm đội Mỹ lúc đó có mặt ở biển Đông nhưng bị lờ đi, không ứng cứu. Vậy là... ông Nixon móc ngoéo với Mao chớ còn gì nữa?
Ồ, vậy là "phe người Việt Dân chủ" mắc bịnh mất trí nhớ hoặc không chịu đọc sử liệu gì ráo. Những dữ kiện rõ rành sau đây thừa sức giải thích (thay vì rơi vào "thuyết âm mưu" mờ mờ ảo ảo, để làm mờ mắt công chúng):
Vào giai đoạn 1973-1975, Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát hoàn toàn: chiếm 60 ghế tại Thượng viện (trong tổng số 100, tức chiếm 60%), chiếm 291 ghế tại Hạ viện (trong tổng số 435 ghế, tức chiếm 66,9%).
Quốc hội lúc bấy giờ đã TRÓI TAY Hành pháp bằng những đạo luật khiến cho ông Tổng thống mất dần quyền hành trong cuộc chiến.
Ngày 29/6/1973 Quốc Hội (do đảng DC kiểm soát) biểu quyết cắt ngân khoản cho tất cả các hoạt động quân sự Mỹ tại Đông Dương. Đặc biệt, vào ngày 7/11/1973 Quốc Hội (do đảng DC kiểm soát) ban hành "Wars Powers Act" (Đạo luật hạn chế quyền hành của Tổng Thống về chiến tranh), theo đó Tổng thống phải tham khảo ý kiến của Quốc Hội trước khi hạ lịnh cho quân đội can thiệp trên bộ lẫn trên biển tại Đông Dương (VN, Kampuchea, Lào).
Quốc hội không đồng ý, mà Tổng thống tự quyết, là phạm luật tày đình.
Quốc hội, nhắc lại, lúc đó do đảng DC kiểm soát hoàn toàn và ra mặt đối địch với TT Nixon bên đảng CH.

Sau khi Quốc hội của đảng DC Mỹ ban hành "Wars Powers Act" vào cuối tháng 11/1973, trói tay TT Mỹ, Tàu Bắc Kinh đánh hơi thấy cơ hội ngon ăn đã tới! Ngay lập tức, chỉ hơn một tháng sau thôi, vào đầu năm 1974 Bắc Kinh cho quân tấn công Hoàng Sa.
Khi Hạm đội Mỹ nhận được lời kêu cứu từ hải quân VN tại Hoàng Sa, họ đánh điện về cho thượng cấp ở Ngũ giác đài, và điều này cần được Tổng thống cho phép. Với đạo luật "Wars Powers Act" treo trên đầu, cho dù ông Nixon có muốn hạ lịnh ứng cứu đi nữa thì ông đã hết đường động thủ rồi.

Sợi dây thòng lọng "Wars Powers Act" của Quốc hội (do đảng DC khống chế) sẽ thắt cổ ông Nixon (Tổng thống đảng CH) ngay!

Sau khi chiến tranh VN chấm dứt hoàn toàn (cuối tháng 4/1975), báo chí hậu thuẫn cho đảng Lừa (DC) liên tục giải thích việc "Mỹ bỏ rơi thể chế VNCH" là do ông Nixon bên đảng Voi (CH). Đây là kế sách của đảng Lừa nhằm "gắp lửa bỏ tay người".
Nhiều người đã mắc lỡm (kể cả cho tới nay vẫn còn bị mắc lỡm), cũng chỉ vì báo chí phe đảng Lừa lờ tịt đi cái đạo luật "Wars Powers Act 1973".

( Nguyen Chuong MT)


No comments:

Blog Archive