Tuesday, April 30, 2019

Thề Không Phản Bội Quê Hương

Tác giả: Cục Chính Huấn

Cục Chính Huấn là một trong năm thành phần của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị phụ thuộc vào Bộ Tổng Tham Mưu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong nhánh Cục Chính Huấn, những nhạc sỹ như Anh Bằng, Trầm Tử Thiêng, Trần Thiện Thanh, Lam Phương cùng một số nhạc sỹ khác đã viết nhiều bài hát để thúc đẩy tinh thần người dân tranh đấu cho tự do. Một trong những bài hát được sang tác là bài hát, Thề Không Phản Bội Quê Hương.

Trước tháng 4, 1975, bài hát hùng tráng này nhiều người nghe nhưng có thể không hiểu được hết ý nghĩa của nó. Vì trong cuộc sống, chúng ta thường phải trải qua mới hiểu được lý do chính thức. Trong khi xâm chiếm miền nam VN, CS lúc nào cũng hô hào là VNCH là kẻ bán nước, đánh giặc Mỹ xong XHCN CS sẽ xây đắp lại bằng 10 lần, ai cũnng sẽ được tự do, không ai giầu hơn ai, vì lý thuyết CS là bình đẳng. Nhưng sau khi "giải phóng" miền nam VN, thì ai cũng biết cách đối sử của CS như thế nào. Đọc lời của bài hát này sau tháng tư 1975 có thể làm nhiều người phải suy nghĩ về một cơ hội đã mất vì khi có tự do để bảo vệ tổ quốc thì đi phản bội tổ quốc để rồi tổ quốc bị lâm nguy ngày nay. Bây giờ có nhiều người đang uớc gì có một cơ hội nữa để lần này quyết bảo vệ cho tròn vẹn vì có thể hiểu hơn về câu: Vận nước trong tay ta, Là quyền của quân dân ta. 

“Đập phá tan mưu toan” nói lên những âm mưu lừa đảo cộng sản bắc việt mang vào nam để dụ dỗ người ở trong Nam. Giống như Việt Nam, Bắc Hàn và Nam Hàn bị chia đôi, nhưng bắc Hàn không có phá phách Nam Hàn nên bây giờ Nam Hàn là một trong những nước giầu nhất thế giới. Nếu CS bắc việt đừng phá phách Miền Nam Việt Nam, thì Miền nam Việt Nam có thể giầu như Nam Hàn. Dùng những lời ngọt ngào để lừa người miền Nam là “hòa bình đất nước”. Đúng, ai mà chẳng muốn hòa bình, nhưng hòa bình phải trong vinh quang, chứ hòa bình mà cơm không có ăn, không tự do ngôn luận để nói rằng “chúng tôi đói là vì chế độ CS này không cho chúng tôi tự do buôn bán làm ăn” thì hòa bình đó là trong đen tối chứ còn gì nữa.

Chứng minh rõ ràng, sau khi "giải phóng" nhiều người mới hiểu thế nào là hòa bình. Hòa bình gì đâu mà biết bao nhiêu người trốn chui chốn nhủi bỏ nước ra đi. Sao lúc chiến tranh lại không có ai chốn chui chốn nhủi vượt biên mà chỉ có sau ngày "Hòa Bình" hay sau ngày "Giải Phóng" người ta mới bỏ đi? Chẳng khác gì hòa bình trong đen tối. Đó hòa bình trong đen tối đó. 

Sau ngày "giải phóng", biết bao nhiêu người chốn chui chốn nhủi để thóat ra khỏi "XHCN, hòa bình, tự do của CSVN" đi tìm tự do ở nước ngoài. Trong những người đã bỏ đi, nay có nhiều người không nhớ hay cố ý quên lý do tại sao mà đã đi tha hương ở nước người. Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn tranh đấu cho VN, tuy rằng người ta đã ôn hòa với cuộc sống và thành công trong công việc tại nước ngoài. Những người này có lý tưởng: Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô, hay là, Ngồi cùng với quân xâm lăng, để hưởng chút vinh quang khi thăm VN. 

Mẹ VN ơi, chúng con nguyện thề là chúng con tuy phải lìa xa Mẹ để đi tìm cuộc sống tự do, nhưng chúng con không hề phản bội Mẹ. Chúng con luôn luôn tranh đấu tự do nhân quyền và công lý cho anh em chúng con còn ở lại.

Chúng con nhất quyết: Không hề phản bội quê hương hay phản bội Mẹ Việt Nam !

- Nguyễn Tỵ Nạn.

* tác giả: Cục Chính Huấn

Một cánh tay đưa lên 
Hàng ngàn cánh tay đưa lên 
Hàng vạn cánh tay đưa lên 
Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính 
Đập phá tan mưu toan đầu hàng cái quân xâm lăng 
Hoà bình phải trong vinh quang 
Đền công lao bao máu xương hùng anh 
Nào đứng lên bên nhau 
Nào cùng sát vai bên nhau 
Thề nguyền với vung tay cao 
Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước 
Vận nước trong tay ta 
Là quyền của quân dân ta 
Tình đoàn kết quê hương ta 
Chận âm mưu chia cắt thêm sơn hà 

ĐK: Quyết chiến ! Thề quyết chiến ! Quyết chiến ! 
Quyết không cần hoà bình đen tối 
Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô 
Quyết chiến ! Thề quyết chiến ! Quyết chiến ! 
Đánh cho cùng dù mình phải chết 
Để mai này về sau con cháu ta sống còn 

Vận nước đang vươn lên 
Hàng ngàn chiến công chưa quên 
Hàng vạn xác quân vong nô
Đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân 
Thề chớ bao lui chân. 
Ngồi cùng với quân xâm lăng 
Ta thà chết chớ không hề lui 
Quyết không hề phản bội quê hương

No comments:

Blog Archive