Monday, November 26, 2018

AI ĐUI AI ĐIẾC, AI ĐIÊN AI KHÙNG?

Kiêm Ái


Maya Esparza chế ngự Tâm Nguyễn

Tính đến hôm nay, Chủ Nhựt, 25.11.2018 cuộc bầu cử nghị viên khu vực 7, San Jose, trong số 20,301 phiếu đã được đếm, có kết quả như sau:
Bà Maya Esparza:10,466 phiếuchiếm 54.02%
Ông Tâm Nguyễn:9,335 phiếuchiếm 45.98%
Ông Tâm Nguyễn thua bà Maya Esparza 1,631 phiếu. Và con số này ngày càng tăng, y như cuộc tranh cử giữa Madison Nguyễn với Ash Kara chức dân biểu tiểu bang CA mấy năm trước. Phe thua đổ trách nhiệm cho cử tri gốc Việt tị nạn Cộng Sản “người Việt mà không bầu cho người Việt, lại đi bầu cho người Mễ”. Tui đã thưa với quý vị rằng tất cả các cuộc bầu phiếu tại Hoa Kỳ, từ Tổng Thống xuống tới nghị viên thành phố đều không phải là cuộc bầu cử sắc tộc, đen bầu cho đen, trắng bầu cho trắng, vàng bầu cho… nghệ. Và tôi cũng đã nhắc quý vị, bốn năm trước Nguyễn Tâm thắng bà Maya không phải chỉ nhờ một mình số phiếu của người Việt mà trong đó có phiếu của người Mễ và các sắc tộc khác nữa.
Điều quan trọng là khi đã được thắng cử nhiệm kỳ đầu phải phục vụ cử tri, đền ơn đáp nghĩa cử tri, hoặc tối thiểu cũng không bỏ rơi cử tri. Có như vậy nhiệm kỳ sau, khi tái tranh cử không ai dám ra tranh cử với mình hoặc có thì cũng sẽ thất bại. Sam Licardo đương kim thị trưởng San Jose nhiệm kỳ 2 không có đối thủ. Những kinh nghiệm của người Mỹ còn cho rằng các Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ đầu là để chuẩn bị cho cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2. Sau khi thắng cử nhiệm kỳ 2 họ mới thực hiện những hoài bão, những ước mơ của mình. Dĩ nhiên, điều này không phải áp dụng cho tất cả Tổng Thống Mỹ có 2 nhiệm kỳ.
Bà Janet Nguyễn có biết điều đó không hay là vứt bỏ những kẻ đã lôi mình ra từ trong bóng tối? Có biết rằng chạy theo đảng khác, chạy theo kẻ mà người Việt tị nạn Cộng Sản coi là kẻ thù thì không thể nào mong được người Việt ty nạn Cộng Sản vẫn dành cho mình ưu đãi y như cũ. Phải chi hôm đó, Janet Nguyễn đã không cấm đồng hương đem cờ Vàng Ba Sọc Đỏ khi vào văn phòng của cô khi họp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thì hôm nay đâu phải thất cử, vì chính đồng hương là người quyết định Janet Nguyễn thắng hay thua.
Nguyễn Tâm cũng vậy, tuy giành được chức nghị viên, với số lương trên 100 ngàn một năm. Nhưng “vết sẹo đạo đức” nhất định không chịu trao lại tiền insurance của cha con ông Trương chưa tới 5 ngàn đồng, dù đã hưởng một số tương đương với số tiền của thân chủ và bác sĩ. Vì quá ỷ y như những lần trước, tòa án “phạt rồi tha, phạt rồi tha” thế rồi lần này “tòa án phạt lột bằng vĩnh viễn, dù xin một ân huệ cuối cùng là “tự ý không hành nghề” cũng không được chấp thuận. “Vết sẹo đạo đức” nổi bật đến nỗi người người đều biết đó là bị “lột bằng hành nghề luật sư”, để sau này không còn cơ hội “giựt tiền người cô thế”!
Cũng vậy, bốn năm trước, khi Việt Nam Nhựt Báo của bà Quỳnh Thi đề nghị Nguyễn Tâm và Vân Lê tranh luận, Nguyễn Tâm không chấp nhận, câu hỏi đặt ra là tại sao? Thua kém Vân Lê hay sao? Lần thứ 2 tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn cũng của Việt Nam Nhựt Báo đề nghị phỏng vấn riêng rẻ từng người. Nguyễn Tâm chấp thuận với điều kiện: “không được đề cập đến quá khứ” Lý do là nếu đề cập đến quá khứ thì “tổ chức tranh cử của em sẽ bỏ em mà đi hết”. Dù đươc chấp thuận, Nguyễn Tâm cũng không dám nhận lời. Nếu lúc đó Vân Lê hô hoán chuyện này lên cho cử tri biết, 100% Vân Lê đã thắng.
Nhờ giấu diếm quá khứ và nhờ câu thần chú “Người Việt bầu cho người Việt”, thắng được kỳ đầu (2014-2018) lợi dụng đi công cán Thành phố, dùng tiền thuế của dân về VN du lịch hay du hí ? Người Việt ở San Jose nghi rằng Nguyễn Tâm về “vinh qui bái tổ”. Bắt đầu tham nhũng. Ông Hoàng Thưởng của “Cư an tư nguy” tố cáo và thách Nguyễn Tâm lên tòa thị chính kiểm nghiệm lại phí tổn chuyến về VN đó do thành phố đài thọ hay Nguyễn Tâm bỏ tiền túi. Tâm Không dám chấp nhận.
Là luật sư biện hộ cho thân chủ cũng là bị cáo, mà đảo lộn tên của thân chủ từ Nguyễn Thượng Vũ thành Vũ Thượng Nguyễn để cho đối phương thắng kiện, thân chủ mình thua ! Lịch sử luật sư biện hộ từ khắp thế giới có “case” nào như vậy không? Người Việt ty nạn Cọng Sản không đui, không điếc, không điên, không khùng làm sao lại bầu cho ứng cử viên Nguyễn Tâm lần nữa?
Sau khi đắc cử rồi không lo cho cử tri thì chớ, lại chạy theo kẻ thù của cử tri là Việt Cọng (nghị quyết 3.8) và làm những việc gian dối, để đến khi vận động cho cuộc bầu cử sơ bộ thì đi phỉnh gạt cử tri, biểu họ ký tên vào phiếu bầu, mang về trụ sở, thay vì điền tên Vân Lê lại để tên mình, bị luật sư của Vân Lê vạch mặt không chối cãi được. Đồng hương Việt Nam không đui, không điếc, không điên, không khùng làm sao bầu cho Nguyễn Tâm?
Chỉ riêng nghị quyết 3.8 do Nguyễn Tâm đẻ ra, chỉ cấm Việt Cộng treo cờ đỏ sao vàng treo trên các cột cờ của thành phố, ngoài ra, cờ Việt Cọng có thể treo trên khắp thành phố San Jose, ông Tâm đã chấp nhận sự thật đó khi trả lời cuộc phỏng vấn của Bolsa TV. Trước khi nghị quyết chưa được đưa ra trước Hội Đồng Thành phố, khi trả lời phỏng vấn của ông Nghê Lữ, ông Tâm đã “năn nỉ ỉ ôi Việt Cộng rằng quý vị đã được quyền treo cờ của quí vị trên khắp thế giới rồi, chúng tôi không chống đối ai, chúng tôi chỉ xin quý vị dành cho chúng tôi một chỗ này… (sic). Chỗ mà ông Nguyễn Tâm nói đến ai cũng tưởng là toàn thể thành phố San Jose như nghị quyết của Westminster đều cấm cờ Cộng Sản không được treo bất cứ nơi đâu. Nào ngờ, chỉ là trên các cột cờ thành phố. Đây là sự phản bội người ty nạn Cộng Sản một cách trắng trợn. Phải, quá trắng trợn. Cho đến nỗi tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi đã hỏi từng người một. Họ là những thân hào nhân sĩ, họ là những người muốn đứng ra dùng uy tín của họ để “kết hợp 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng”. Họ lại còn muốn “giữ 2 ghế nghị viên người Việt” tại khu vực 4 và 7 khi cuộc bầu cử khu vực 7 giữa kỳ. Họ lớn tiếng lắm, nhưng khi tôi xin họ nhận định về nghị quyết 3.8 có lợi hay có hại cho VC. Họ đành câm nín, không trả lời. Nếu nghị quyết 3.8 có hại cho VC thì tôi đã nhận được câu trả lời của họ từ lâu và ứng cử viên Nguyễn Tâm đã không phải thất cử một cách thê thảm như lời ông Nguyễn Xuân Nam đã nói. Cũng như lần bầu cử sơ bộ, lần chung kết 6/11/2018 những kẻ đi “door to door” để kiếm phiếu cho Nguyễn Tâm, điển hình là Ngô Văn Tiệp, Chủ tịch Liên Đoàn Cử Tri, là quân sư của Nguyễn Tâm lại hoạnh họe cử tri buộc đưa phiếu để Tiệp xem bầu cho ai, Tiệp mới yên chí về nhà. Cử tri không đui, không điếc, không điên, không khùng làm sao bầu cho Nguyễn Tâm.
Một học sinh suốt 4 năm lêu lổng chơi bời, đút vở bụi tre để đến kỳ thi thì “cọp dê” bài bạn. Có đậu cũng nhờ gian lận. Nguyễn Tâm cũng vậy, suốt 4 năm chỉ lo làm lợi cho VC, đến lúc vận động cử tri thì chôm tất cả thành tích của cộng đồng làm của mình. Cử tri gốc Việt ty nạn Cọng Sản không đui, không điếc, không điên không khùng làm sao bầu cho Nguyễn Tâm được?
Trong khi đó, bà Maya hứa sẽ có một nghị quyết hoàn toàn trái ngược với 3.8 và giống y như nghị quyết của Westminster với câu nói: Tại sao Westminster và San Jose là những thành phố trong cùng tiểu bang California, cùng chịu luật lệ của Cali mà Westminster làm được còn San Jose không làm được (sic). Cộng đồng Người Việt ty nạn Cộng Sản San Jose đã quá thất vọng về Nguyễn Tâm.
Ai đui, ai điếc, ai điên, ai khùng và ai thả mồi bắt bóng?
Kiêm Ái
25 Nov 2018

No comments:

Blog Archive