Monday, November 14, 2016

TẠI SAO “ELECTORAL COLLEGE VOTE” LÀ QUAN TRỌNG?

ANGIE WALKER
Cuộc bầu cử đã chấm dứt nhưng có nhiều người vẫn còn bực tức và cứ nói rằng Hillary duoc nhiều popular vote ( people's vote) và muốn hủy bỏ kết quả của electoral college vote. 

Trump:  Được electoral college vote (306)
Hillary:  Chỉ được  232 . 

Kết quả la Trump thắng đầy sức thuyết phục. 
Những ai tôn trọng luật và hiến pháp sẽ phải tôn trọng kết quả này và chấp nhận một cách vui vẻ dù rằng không đúng như ý mình. Giống như trong quá khứ khi DC thắng, chẳng thấy người của đảng Cộng hòa ra phá phách hay phản đối.  Đơn giản bởi vì họ tôn trọng bản hiến pháp và "will" của mọi người.

Tôi xin mạn phép được tóm tắt rất đơn sơ và ngắn gọn để cho mọi người để ý dễ hiểu và thấy là phần electoral vote quan trọng của như thế nào dù rằng rất phức tạp và khó hiểu. Nói chung là luật bầu cử được soạn thảo là để bảo đảm cái “quality” của cái “vote”, bảo đảm sự công bằng cho mỗi tiểu bang và mỗi người dân và để tránh sự "lấy thịt đè người" của tiểu bang lớn áp đảo tiểu bang khác và mất đi tính cân đối trong luật pháp.

Vào Thập niên 1770,  13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ là thuộc địa của Anh 
- sau đó cả 13 tiểu bang đầu tiên này Tuyên bố trở thành các nước nhỏ độc lập. 
- Ngày 4 tháng 7 năm 1776,  13 tiểu bang này đưa Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và hợp nhất lại thành Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 
- Từ 13 nước nhỏ riêng lẻ, trở thành một nước lớn duy nhất. Vậy thì ai là người lãnh đạo chung cho 13 tiểu bang này? ( Bầu cử để chọn tổng thống lãnh đạo chung cho tất cả 13 tiểu bang) 
- Đã vậy mỗi một tiểu bang lại có những đặc điểm riêng về luật lệ, quyền lợi của tiểu bang đó, Họ không thể hy sinh những điều này vậy thì giải quyết ra làm sao? (electoral college vote ). 
- Ngày 17 tháng 9 1787,  constitution được soạn thảo dựa trên: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
-Các quy định trong hiến pháp được áp dụng cho chính phủ liên bang, còn các quyền không nêu ra thì được giữ cho các tiểu bang và người dân độc lập (tu chính án thứ 10)

-Electoral college vote: được ghi trong bản Hiến pháp Hoa Kỳ phần 1,  đoạn 3 và sau đó là Tu Chính Án số 12. 

Mỗi tiểu bang sẽ được cộng 2 points ( vì có hai senator đại diện cho tiểu bang mình bất kể là Tiểu bang đó lớn hay nhỏ ) và được cộng thêm point tùy theo population của tiểu bang đó.

Ví dụ tiểu bang Alaska= 3 point ( vì có 2 senator và dân số ít nhất với những tiểu bang khác , 2 senator +1 population)
California = 55 point (vì có 2 senator và dân số đông nhất so với những tiểu bang khác, 2 senator + 53 population ) 
- Ứng cử viên nào thắng ở tiểu bang nào thì cộng điểm theo tiêu chuẩn đã được đề ra cho tiểu bang đó. 
- Nếu Trump  thắng ở tiểu bang Alaska, Hilary thắng ở Cali thì kết quả hai người ngang nhau, Nhưng về popular vote thi Hillary hon nhiều . 
-Thắng cử tổng thống không dựa vào popular vote mà phải dựa vào electoral vote

- Why why ?????
Vì bản hiến pháp đặt ra để bảo đảm sự công bằng cho mỗi tiểu bang và mỗi người dân và để tránh sự "lấy thịt đè người" của tiểu bang lớn áp đảo tiểu bang khác và mất đi tính cân đối trong luật pháp. 

Nếu hai ứng cử viên ngang nhau thì Quốc hội sẽ quyết định. 
- Những luật lệ này đã được đặt ra bằng những khối óc cực kỳ thông minh để ngăn chặn sự bất công và độc tài trong bầu cử, đồng thời bảo đảm tính công bằng cho mọi người dân đi bầu.
- Vì cách tính phiếu này nên mình không phải là người bầu trực tiếp. Chỉ vì họ chỉ tính điểm ở tiểu bang rồi cộng lại để làm ra kết quả. Tóm lại dù không bầu trực tiếp nhưng chính những người dân đi bầu mới quyết định được ai sẽ thắng.
.
Tin giờ chót: 
Electoral College Vote: Trump: 306 Clinton: 232.
Popular Vote: Trump: 62,972,226;  Clinton: 62,277,750

No comments:

Blog Archive