Tuesday, November 29, 2016

Cố vấn an ninh QP Mỹ 


Tin vui  là Trump đã chọn tướng Lt. Gen. Michael Flynn để làm Cố Vấn An Ninh Quốc Phòng.

Tướng Lt. Gen. Michael Flynn là người thẳng thừng phản đối chính sách nhu nhược của Obama đã trở thành thảm họa khi để cho Trung Quốc dễ dàng Bành Trướng tại biển Đông.

Trong cuộc họp báo với báo chí vào tháng 7 năm nay, tướng Michael Flynn cho biết Trung Quốc chính là mối đe dọa của Hoa Kỳ, mà chính quyền Obama đã tạo ra tiến trình nguy hại khi để nước cộng sản này (Trung Quốc) kết hợp kinh tế và quân sự với Nga. Tướng Lt. Gen. Michael Flynn cho biết.

The threat posed to the United States by China, enabled by the Obama administration, will grow exponentially once the Communist nation finalizes a new economic and military deal with Russia, Lt. Gen. Michael Flynn said.

Flynn chỉ ra mầm móng đối tác mới giữa Nga vài Trung Quốc chính là kết quả lãnh đạo yếu kém của chính quyền Tổng thống Obama.

Ngày hôm nay T.T đắc cử Trump đã chọn đúng người tài là tướng Tướng Lt. Gen. Michael Flynn để làm Cố Vấn An Ninh Quốc Phòng, điều này sẽ giúp nước Mỹ kềm chế hành động xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông.

Cần nhắc lại là hôm qua, ông Trump đã bắt đầu có kế hoạch tăng quân số và cải tiến 350 tàu tuần duyên cùng 272 tàu khu trục cho Hải Quân Hoa Kỳ.

Với số lượng tàu quân sự Hải Quân Mỹ tăng cường nhanh chóng này sẽ giúp nước Mỹ hùng mạnh trở lại ở Đông Nam Á trong một thời gian ngắn.

Ông Trump đã liên lạc trực tiếp với chính giới Nhật và Úc, kêu gọi hỗ trợ cho Mỹ tại Biển Đông khi ông lên nắm quyền ngày 20/1/2017 sắp tới.

No comments:

Blog Archive