Thursday, November 3, 2016

QUÊ HƯƠNG ÐỔI MỚI?

Thơ Trần Chiêu Yên

Anh khuyên tôi : “Về thăm lại quê hương 
để nhìn thấy Việt Nam giờ đổi mới !” 

Nghe anh nói lòng tôi buồn quá đổi 
Ba mươi năm vẫn một điệu tuyên truyền 
Ba mươi năm vẫn gạt gẫm triền miên 
Ba mươi năm vẫn miệng lằng lưỡi mối !

Vâng, nước Việt từ lâu đà “đổi mới” 
“Mới” từ ngày giặc cưỡng chiếm Miền Nam: 
Ðời yên vui chợt đổ vỡ điêu tàn 
Ðang giàu có bỗng thành tên hành khất

Ðời sống mới, ôi cuộc đời súc vật 
Kẻ mang xiềng người lao dịch rừng sâu 
Giặc từ rừng về bắn giết, tịch thâu
Người trí thức cúi đầu đi “học tập”!

Trên rừng, dưới biển, bóng người tấp nập
Hẹn nhau đi, không hẹn chuyến quay về 
Dù “công an”, hải tặc khắp tư bề 
Người dân Việt vẫn liều mình vượt biển ! 

Ba mười năm, nước ta còn chậm tiến
Dân bần cùng đem bán cả con thơ 
Thiếu miếng ăn còn đâu những ước mơ 
Phụ nữ bán thân mình ngoài muôn dặm!

Vâng, tôi biết quê hương thay đổi lắm 
Ðạo làm người, liêm sĩ nay còn đâu
Bọn tam vô chuyên bóc lột, làm giàu 
Trên xương máu của người dân nước Việt!

Nơi viễn xứ, không về, tôi vẫn biết
Ðồng Mỹ kim rất quý ở quê mình
Mang nó về mua được chút HƯ VINH 
Trên TỦI NHỤC của đồng bào tôi đó !

Này anh hỡi, xin anh nghe cho rõ 
Chỉ quay về khi đất nước TỰ DO
Khi quê hương thay đổi một màu cờ 
Khi DÂN CHỦ phục hồi trên đất mẹ

Trần Chiêu Yên

No comments:

Blog Archive