Monday, November 21, 2016

 "LUẬT SỐNG"       

Gồm một số định luật trong cuộc sống mà mình nên suy nghĩ và áp dụng để  sống tốt hơn...
 
Luật cân bằng:
Nếu coi hạnh phúc là số dương, đau khổ là số âm,thì tổng số của hạnh phúc và đau khổ trong đời người sẽ bằng không. Hãy tin có luật cân bằng.
 
Luật tuần hoàn:
Đời người là một chuỗi tuần hoàn gm những giai đoạn vui buồn kế tiếp nhau. Sẽ không ai hạnh phúc mãi mà cũng không ai phải đau khổ mãi.
 
Luật tương ứng:
Những thứ ta nhận được từ cuộc đời tương ứng với những thứ ta cho đi. Càng cho nhiều bao nhiêu, ta càng nhận được nhiều bấy nhiêu

Luật trả và đền:
Dù sớm hay muộn, mỗi người sẽ phải trả giá cho tng hành động sai trái, cũng như sẽ được đền bù cho các việc làm tốt đẹp của mình.

Luật thử thách:
Hãy tin những khó khăn, nghịch cảnh là những thử thách giúp mình trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan hơn.
 
Luật cng sinh:
Mối quan hệ giữa hai bên chỉ tồn tại lâu dài khi cả hai đều sinh lợi (cộng sinh) cho nhau. Nếu một bên hưởng lợi, một bên mãi hy sinh thì mối quan hệ đó sẽ không bền.

Luật hấp dẫn:
Những tính cách giống nhau sẽ thu hút và tìm đến với nhau để đoàn kết nâng đ nhau cùng làm đẹp cuộc đời.
 
Luật vạn vật đồng nhất:
Nhng quy luật nào đúng với trời đất,  vạn vật thì cũng đúng với con ngươi. Vậy đừng làm điều gì trái với thiên nhiên và lương tâm. Sở thích, quan niệm mỗi người đều khác nhau. 8 chia hai là 4, hoặc là 3 nếu cắt số 8  ở giữa theo chiều đứng, mà có thể là  O nếu cắt đôi số 8 theo chiều ngang. Người thích nhạc mùi, kẻ thích nhạc tiền chiến ...Hãy tôn trọng nhau.
 
Luật tương quan:
Việc này liên kết, ảnh hưởng đến việc kia. Đừng nghĩ chuyện mình lười biếng, làm xấu chỉ hại cho chính mình. Nó hại cho gia đình, cộng đồng và nhân loại nữa.
 
Luật về sức mạnh của thói quen:
Những suy nghĩ và hành vi được lập đi lập lại sẽ trở thành thói quen. Thói quen sẽ trở thành tính cách. Đây là công cụ mạnh để rèn luyện những tính
tốt mình muốn có.
 
Luật thích nghi:
Sướng bao nhiêu cũng là chưa đủ. Khổ bao nhiêu rồi cũng phải chịu được.
Hãy thích nghi với hoàn cảnh mà môi trường đang có.
 
Luật về sự tương tác:
Khi vất A tác động vào vật B một lực, thì vật A sẽ nhận tác động ngược lại y như vậy. Nếu ta làm cho ai đau đớn, ta sẽ nhận sự ân hận, dày vò đúng bằng vậy.
   
Luật vợ chồng:
Hãy tin vợ chồng có duyên nợ, tình nghĩa với nhau, để cố gắng sống với nhau hết mình.
 
Luật sống vui:
Nếu muốn sống vui, hãy tích cực và làm những gì mình cần ngày hôm nay. Đừng đợi khi có cái này, xong cái kia...
 
 Luật tự kỷ ám thị:
Nếu một ý nghĩ được lập lại nhiều lần, ta sẽ tin ý nghĩ đó là thật. Hãy tận dụng quy luật để có những suy nghĩ tích cực mà tôi luyện tinh thần mình.
 
Luật yêu thương:
Và trên hết mọi sự hãy thực thi tình thương yêu để dược yêu thương mà cùng nắm tay xâdựng một thế giới tốt đẹp hơn.....


No comments:

Blog Archive