Friday, January 11, 2019

THƯ MỜI
Ban Tổ Chức Đại Hội Trù Bị Thành Lập “HỘI NHÀ VĂN HẢI NGOẠI”.
Kính thưa: Quý Văn Nghệ Sĩ Hải Ngoại
Trên tinh thần liên kết để thành lập Hôi Nhà Văn Hải Ngoại, chúng tôi, với sự phối hợp của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn (San Jose Cali), nhà báo Mạc Hồng Quang (Philadelphia), nhà văn Trương Minh Hoà (Úc Châu), Nhà Văn Nhà Thơ Tạo Ân (Florida), Nhà Thơ, Bình Luận Gia Kiêm Ái, nhà thơ Hoàng Phượng (vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn)… cùng nhiều Nhà Văn, Nhà Thơ, nhiều Nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực Văn Học Nghệ Thuật khác…dự tính tổ chức một Đại Hội Trù Bị để thành lập “Hội Nhà Văn Hải Ngoại”, “danh xưng” này chỉ là tạm thời. Danh xưng chính thức sẽ do Đại Hội chọn lựa và quyết định.
Thưa quý vị,
Chúng tôi đi đến ý tưởng thành lập “Hội Nhà Văn Hải Ngọai” vì hiện nay tại hải ngoại có rất nhiều Văn Nghệ sĩ lưu vong hoạt động nghệ thuật trong đủ mọi hình thức như Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Báo, Biên Khảo, Họa Sĩ, Nhạc sĩ. v.v. nhưng không có cơ hội tập hợp lại với nhau. Cũng đã có vài tổ chức gọi là hoạt động Văn Học Nghệ Thuật nhưng vì những đặc thù nào đó mà vẫn không thu hút được Văn Nghệ Sĩ tham gia đông đảo, không có một tiếng nói có sự phối hợp chung của những người Việt Quốc Gia.
Nay chúng tôi muốn kêu gọi những người hoạt động Văn Hóa Nghệ Thuật tại Hải Ngoại hãy tập hợp lại trong cùng một tổ chức nếu có cùng những lý tưởng:
1/ Có lập trường Quốc Gia và chống Cộng, có lập trường dứt khoát không hoà hợp, hoà giải với Cộng Sản.
2/ Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Cộng Sản tôn trọng Quyền Tự Do Tư Tưởng và Quyền Tự Do Diễn Đạt Tư Tưởng cho tất cả những Văn Nghệ Sĩ hay Blogger còn kẹt lại trong nước nói riêng và tất cả những người dân Việt Nam nói chung.
3/ Duy trì và phát huy truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại, khuyến khích sáng tác, phổ biến sáng tác của Văn Nghệ Sĩ bằng tất cả các phương tiện có thể như Trang Web, in ấn Đặc San, Truyền Thanh Truyền Hình…và tổ chức những giải thưởng Văn, Thi, Nhạc, Họa .v.v.
4/ Xây dựng thêm một hình thức hoạt động tương trợ giống như hoạt động của các Hội Ái Hữu, tích cực giúp đỡ Hội Viên trong các sinh hoạt Quan-Hôn-Tang-Tế… để tạo thêm tình gắn bó giữa các hội viên với nhau.
5/ Tổ chức những Đại Hội thường kỳ (một hoặc hai năm một lần) để gặp gỡ kết tình văn nghệ và trao đổi những sáng tác mới.
6/ Giúp đỡ Hội Viên giới thiệu, phổ biến những sáng tác để phát huy sự sáng tạo văn học trong thời gian lưu vong (Những tiêu chí này sẽ được thêm-bớt trong Đại Hội Thành Lập)
Đại Hội Trù Bị “Hội Nhà Văn Hải Ngoại” dự trù sẽ tổ chức tại:
Thành Phố Pinellas Park, tiểu bang Florida vào ngày 15 tháng 6 năm 2019.
Nếu đồng thuận với những lý tưởng của chúng tôi và nhận lời mời này. Xin vui lòng liên lạc với:
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Phone :813-399-0534
Email: ntran1213@hotmail.com
Sau khi liên lạc, quí vị sẽ nhận được THƯ MỜI chính thức, Phiếu Ghi Danh, Bản Hướng Dẫn Chi Tiết, Bản Thảo Nội Quy - Điều Lệ và Cơ Cấu Tổ Chức, Cơ cấu Vùng Hoạt Động .v.v. của “Hội Nhà Văn Hải Ngoại”.
Trong trường hợp quí vị muốn biết thêm chi tiết hoặc có những thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại hoặc Email nêu trên.
Tất cả Danh Xưng, Điều Lệ Nội Quy của Hội sẽ được thảo luận và Quyết Định trong ngày Đại Hội thành lập.
---------------
Chương Trình Phác Thảo Sơ Lược
Trọn ngày Thứ Bảy 15 tháng 6 năm 2019 thảo luận danh xưng, điều lệ, nội qui thành lập “Hội”.
Tối Thứ Bảy Dạ Tiệc chào mừng kết thúc Đại Hội.
Chủ nhật 16 tháng 6 năm 2019, Pinic tại Park Fort De Soto and Beach, 3500 Pinellas Bayway Drive. Tierra Verde, Fl 33714.
Trân Trọng Kính Mời.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Florida ngày19 tháng 11 năm 2018

No comments:

Blog Archive