Wednesday, January 9, 2019

Thị Truởng New York, Bill De Blasio vừa Tuyên bố Bảo hiểm ý tế cho toàn cư dân New York

Ông nói Nhà nước đứng ra bảo hiểm cho toàn thể cư dân thành phố New York kể cả dân bất hợp pháp, được gọi là người không có giấy tờ. Chính sách gọi là NYC Health Care. Những người chỉ trích chính sách này đặt câu hỏi rằng lấy gì để trả những chi phí này. Đây là câu hỏi lớn, từ xưa nay chế độ tư bản không thể trả lời.

Theo kế sách này, 600,000 người New York không có  bảo hiểm; kể cả 300,000 di dân bất hợp pháp đều được bảo hiểm nhà nước chu cấp; tốn kém ít nhất $100 triệu dollars được bổ sung vào ngân sách, và được áp dụng hoàn chỉnh vào năm 2021. Tất cả đếu được cấp thẻ bảo hiểm và chỉ định bác sĩ. Ông Blasio nói sẽ điều phối ngân sách cho chương trình này, và sẽ cắt giảm được ngân sách không cần thiết. Ông cũng nói, đối với những ai đủ khả năng trả sẽ giảm bớt để trả cho những người không đủ khả năng và được chăm sóc miễn phí – đó là giá trị của New York. 

Nhưng một bà Nicole Malliotakis, nghị viên thành phố viết rằng: “Công dân của chúng ta có đủ thời gian đủ để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe của chính họ. Bây giờ, ông Thị trưởng cũng muốn họ trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe của 300,000 công dân của các quốc gia khác. Ông ta phải ngừng lạm dụng tầng lớp trung lưu và coi chúng tôi như thẻ ATM cá nhân của ông ta.”

Ông De Blasio nói trong một tuyên bố. “Chăm sóc sức khỏe là một quyền, không phải là một đặc quyền dành riêng cho những người có thể chi trả được, … thành phố New York đang dẫn đầu bằng cách bảo đảm rằng mọi người dân New York đều có quyền truy cập chăm sóc toàn diện, có phẩm chất, bất kể tình trạng nhập cư hoặc khả năng chi trả của họ.”

Ông nói thêm rằng rốt cuộc toàn quốc phải tiến đến Nhà nước bao căn bảo hiểm y tế (Single Payer) và thành phố New York đi tiên phong lấy đà cho toàn quốc..

Bình  dân nói chuyện chút chơi:

Như vậy thì đã rõ, những vị nào trước đây không tin, bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Điều bí ẩn trong Obamacare bây giờ từng bước đã ló dạng, tấm bảng BẢO HIỂM Y TẾ NHÀ NƯỚC đã bắt đầu trưng bày. New York sẽ chuẩn bị đón dân các nơi về, nhất là di dân bất hợp pháp. Chắc rồi đây, Cali có lẽ cũng nhanh chân làm theo, nếu để trễ thì New York giành hết!

Thị trưởng Bill de Blasio không chỉ chống TT Trump trong mọi bước đi, mà ông đã có lịch sử tả khuynh rất cừ qua các vấn đề xã hội xảy ra trong thời TT Obama. Chính sách tái phân phối hôm nay không lạ gì với chủ nghĩa xã hội. Không biết còn bao lâu nữa thì HK bước qua xhcn. Thật ra chỉ là một đường tơ chứ không khó gì, khi mà một đảng chính trị nắm toàn quyền, kèm theo điều kiện có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, và ngay vào thời điềm tư bản sung túc. Đó là thời điểm mà chủ nghĩa Mác gọi là “thời kỳ quá độ chuyển sang xã hội chủ nghĩa”- chỉ là một cửa đóng, một cửa mở. Chỉ có điều là được cái này thì ắt sẽ mất cái kia. Đơn giản có vậy thôi.

Vĩnh Tường

No comments:

Blog Archive