Tuesday, January 15, 2019

Tàu cộng và việt gian tổ chức biểu tình chống trục xuất người Việt 


Kính Thưa Quí Đồng Hương.

Chúng ta sống trong bất cứ một Quốc gia nào, đều phải tuân theo Hiến Pháp và Luật pháp của Nước đó. Những người bị tù tội là đã VI PHẠM LUẬT PHÁP. Những người bị trục xuất là CÓ LÝ DO. Nếu những người bình thường như chúng ta thì làm gì có chuyện đó.

Cho nên những người bị tù tội và bị trục xuất, đó là chuyện của Chính Phủ, vì sự ổn định và trật tự của xã hội. chúng ta không đủ KHẢ NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM để xía vào. Ngày mai chũ nhật 13/1/2019 bọn Tàu cộng kết hợp với bọn việt gian ở Houston sẽ tổ chức một cuộc Biểu tình để chống đối TT Trump về việc trục xuất người Việt. Chúng ta hãy nhận định rằng :

- Thứ 1 : Nếu là một cuộc biểu tình vì Chính Nghĩa, tại sao không phổ biến rộng rãi trên các Phương tiện Tuyền thông và báo chí, mà phải ÂM THẦM KÍN ĐÁO VÀ BÍ MẬT tổ chức, bọn chúng chỉ rỉ tai và kêu gọi những người Việt nhẹ dạ tham gia, ngay ĐỊA ĐIỄM TỔ CHỨC CŨNG KHÔNG AI HAY BIẾT, bất thình lình tổ chức một nơi nào đó, để chúng ta không kịp trở tay.

- Thứ 2 : Bọn Tàu cộng mà thương Dân VN sao !!! Chuyện nầy giống như một bầy cọp đói mà thương một đám nai tơ, nếu thương Dân VN tại sao bọn chúng TUÔN ÀO ẠT HÓA CHẤT ĐỘC HẠI vào VN để tiêu diệt Dân Tộc chúng ta.

- Thứ 3 : Bọn việt gian mà vì Tổ Quốc và xót xa cho Đồng Hương sao !!! Nếu thế thì tại sao bọn chúng vô lương tâm và không còn tính người lại đi làm tay sai và tiếp tay cho bọn CSVN BÁN NƯỚC VÀ CƯỚP ĐẤT của Đồng bào ở VN, đày đọa người Dân ra sống cảnh màn Trời chiếu đất.

Cho nên những Phong trào Tổ chức Biểu tình của bọn Tàu cộng và việt gian chống lệnh trục xuất người Việt của TT Trump đúng là MÈO KHÓC CHUỘT. 

Bọn chúng chỉ lợi dụng thời cơ để làm khó dễ và phá rối TT Trump mà thôi. Cũng giống như cái đám lợi dụng về Tường Biên giới và Đi Dân lậu để đánh phá TT Trump, nếu vì Nhân đạo tại sao bọn chúng không đi vận động quyên góp tiền bạc để cứu giúp những người khốn khó kia ??? Những hành động của bọn nầy đúng là một âm mưu ĐÊ TIỆN THẤP HÈN VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Xin Quí Đồng Hương hãy sáng suốt và bình tỉnh đừng để mắc mưu bọn cướp Tàu cộng và bọn bán nước tay sai việt gian. 

XIN QUÍ VỊ HÃY PHỔ BIẾN RỘNG ĐỂ DẬP TẮT ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA BỌN TÀU CỘNG VÀ VIỆT GIAN

Nếu có gì Quí vị hãy kịp thời thông báo cho Đồng Hương rõ.

Lê văn Hoàng Houston

-------------------------------------------------
11 Tháng Giêng 2019 7:06 SA

Xin gởi tới quý vị bằng chứng cuộc biểu tính chống "trục xuất người Việt tỵ nạn" ngày 12 tháng Giêng, 2019 không do cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston tổ chức nhưng do nhóm Người Mỹ Gốc Á. 

Người Tầu họ điều hành nhiều tổ chức dưới danh xưng "Người Mỹ Gốc Á", hoạt động trên toàn nước Mỹ và thường đặt bản doanh tại Cali hoặc New York. Ngoài những tổ chức như: 80/20, Người Mỹ Gốc Á Ủng Hộ Đảng Dân Chủ (Asian American for Democrats), Người Mỹ Á Châu Thái Bình Dương (Asian American Pacific Islander), Hiệp Hội Người Á Châu (Asian Society). Gần đây còn có thêm tổ chức Người Mỹ Gốc Á Chống Trump (Asian American Against Trump). Tôi đọc báo thấy họ cầm biểu ngữ mang tên "Asian American Against Trump" xuất hiện công khai trong nhiều cuộc biểu tình chống TT Trump.
 
Rất tiếc người Việt mình bị người Trung Cộng lợi dụng ngay trên đất nước này. Chán thiệt. 

No comments:

Blog Archive