Wednesday, November 26, 2008

Việt-gian cộng-sản chấm dứt việc xuất khẩu các nhà đấu tranh ra hải ngoại

Tôi nghĩ ở hải ngoại chúng ta không cần những nhà dân chủ (chống thực hay cống cuội) do Cộng Sản xuất khẩu ra hải ngoại để hướng dẫn hoặc lãnh đạo người Việt tị nạn chống Cộng! Đất nước, dân tộc chúng ta đang cần những nhà đấu tranh trực diện với bạo quyền Việt gian Cộng Sản ở trong nước.

Tôi nhận thấy những nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền (thực/ giả chưa thể biết) khi bị Cộng Sản tống xuất ra hải ngoại đều rơi vào bàn tay của Đảng Việt Tân, tức là cái đảng cò mồi đấu tranh cuội, tay sai của Việt gian Cộng Sản mà thôi! Cộng Sản càng cho nhiều nhà đấu tranh ra hải ngoại càng gây cảnh bát nháo, chia rẽ, làm nản lòng những người thực sự chống Cộng ở hải ngoại.

Tôi thấy bà Bùi Kim Thành ra hải ngoại để phải phục vụ dưới trướng con Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn và thằng ma cô Chu Tất Tiến mà xót xa, thương hại!

Quý vị nghĩ sao ?

Kính,

Hồ Công Tâm

No comments:

Blog Archive