Wednesday, January 15, 2020

Tin mới về điều trị ung thư bướu

Groundbreaking Tumor Treatment Technology - Monday, January 13, 2020

The FDA (U.S. Food and Drug Administration) chấp thuận cho công ty Icure (Ice cure) của Israeli được phép bán ở Hoa kỳ y cụ dùng kỹ thuật cryotherapy/cryoablation (làm đông lạnh tối đa) trong phẫu thuật cryosurgery về ung thư bướu gan, thận, vú . .
 .
Kỹ thuật này dùng mũi kim giống loại để làm biopsy (lấy mẫu trong cơ thể để thử nghiệm ung thư) chích vào chổ bướu làm đông đá và tiêu diệt hoàn toàn bướu ung thư mà không cần phải giải phẫu loại bỏ.

Năm qua ở Hoa kỳ có khoảng 300 ngàn phụ nữ y chẩn có ung thư vú.

* * * * * *
Sources:

(1) Groundbreaking Tumor Treatment Technology Receives FDA Clearance

(2) Cryoablation for cancer

(3) Cryosurgery

No comments:

Blog Archive