Wednesday, January 29, 2020

Lại hai đứa bây nữa.... !!

Một đôi thanh niên nam nữ đang chờ ngày kết hôn chẳng may cùng tử nạn. Họ được cho lên cổng trời để chờ Thánh Peter làm thủ tục vào thiên đàng. Trong lúc chờ đợi, họ quyết định kết hôn trên thiên đàng. Khi Thánh Peter xuất hiến, họ hỏi Thánh về ý định của mình. Thánh Peter nói:

- Ta không biết rõ. Đây là lần đầu tiên có lời xin như vậy. Để ta tìm xem.

Ngài đi vào bên trong. Đôi nam nữ tiếp tục ngồi chờ bên ngoài…. Họ kiên nhẫn chờ….. và chờ….. Hai tháng trôi qua, họ lo ngại không biết đều gì xảy ra. Rồi họ nghĩ, nếu cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc, họ có thể ly dị trên thiên đàng hay không? Một tháng nữa lại trôi qua, Thánh Peter xuất hiện. Ngài cho biết cả hai có thể làm lễ cưới trên thiên đàng.

Chàng trai nói:

- Hay quá ! Nhưng thưa Thánh, nếu chúng con không hạnh phúc thì chúng con có thể ly dị trên thiên đàng không?

Lần này mặt Thánh Peter đỏ lên. Ngài giận dữ ném tấm bảng cầm trên tay xuống đất. Đôi thanh niên nam nữ hoảng kinh hỏi:

- Thưa Thánh có điều chi không đúng ạ !!

Thánh Peter quát:

- LẠI HAI ĐỨA BÂY NỮA …!! Lần trước ta phải mất ba tháng để tìm một linh mục ở trên đây. Tụi bây nghĩ ta phải mất bao lâu để tìm một luật sư?? 

(Đúng không các cụ luật gia nhà mình?)

No comments:

Blog Archive