Saturday, January 4, 2020

Thumbnail
Chúng ta duy trì hòa bình thông qua sức mạnh; yếu đuối chỉ mời gọi sự xâm lược (Ronald Reagan)
.

No comments:

Blog Archive