Wednesday, January 8, 2020

Melbourne: Lễ Giổ lần thứ 35 của Anh Hùng Trần Văn Bá, Hồ Thái Bạch và Lê Quốc Quân

THÔNG BÁO & THƯ MỜI CỦA ĐỀN THỜ QUỐC TỔ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

Lễ Giổ lần thứ 35 của Anh Hùng Trần Văn Bá, Hồ Thái Bạch và Lê Quốc Quân


Trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy, bạo quyền CSVN thẳng tay đàn áp các Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài chơn chính, dân chúng và giới trẻ sinh viên, học sinh yêu nước đứng lên đòi bảo vệ chủ quyền, độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân VN, Ủy Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ, được sự uỷ nhiệm của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, xin trân trọng kính mời:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- Quý vị lãnh đạo và đại diện các hội đoàn, đoàn thể
- Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí
- Quý bạn trẻ thanh niên, sinh viên, học sinh
- Cùng toàn thể quý đồng bào

bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi lễ Giổ và Tưởng Niệm lần thứ 35 của Anh hùng Trần Văn Bá, Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris và quý ông Lê Quốc Quân (Phật giáo Hòa Hảo) và Hồ Thái Bạch (Cao Đài) do Cộng Đồng và Ủy Ban Quản Trị Đền Thờ tổ chức:

Vào ngày:    Thứ Bảy 11-1-2020
Vào lúc:     2 giờ chiều
Tại:         Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Kinght Ave, Sunshine North (Melway 26, J2)

Trân trọng thông báo và kính mời,

Nguyễn Thế Phong
Trưởng Ban Quản Trị
Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-VIC

No comments:

Blog Archive