Thursday, January 16, 2020

Thay đổi không khí Chính Trị tại Teheran.


Tại Teheran thủ đô của Ba Tư, và tại nhiều tình nhỏ khác, người ta đã thấy xẩy ra nhiều biến chuyển chính trị và xã hội quan trọng.

Lâu nay, chính phủ Teheran vẩn sơn trên mặt đường bộ hành đi tại các nơi đông đúc dân cư 2 lá cờ to lớn, bao phủ gần hết lề đường: Cờ Hoa Kỳ và cờ Israel/ Do Thái, để dân chúng dẫm lên trên mặt cờ mỗi khi mọi người đi bộ qua.

Hai ngày hôm nay có 1 biến chuyển kỳ lạ, khởi đầu bới các sinh viên Đại Học, sau đó thì lan ra dân chúng.

Các sinh viên Ba Tư kêu gọi mọi người tránh dừng đi bộ lẹn trên 2 lá cờ này, mà đi vòng quanh cờ.

Họ nói, kè thù của dân Ba Tư không phải là Hoa Kỳ và Do Thái, mà là tập đoàn tôn giáo & chính trị lãnh đạo tại Teheran.

Lâu lâu củng có các người công chức chính phủ hay Cảnh Sát Công An vẫn đi bộ lên trên ngọn cờ, thì dân chúng đứng quanh kêu lên lời phản đối, ho hay kêu chữ Besharaf ( có nghỉa là Chính Phủ không biết nhục )

Thật tình dân chúng Ba Tư biểu tình chống chính phủ xẩy ra rất nhiều lần trong nhiều năm gần đây, các biểu tình trở nên mạnh hơn từ ngày TT Trump cầm quyền.

Họ uớc` mong TT Trump giúp họ lật đổ chính phủ tôn giáo hiên hữu.

Khác với TT Obama, TT Trump tuyên bố nhiều lần là ông không muốn đảo chánh các chính phủ quốc gia chống Hoa Kỳ ( No interest into regimes changes).

Các thay đổi phải tự người dân bản xứ làm ra, Hoa Kỳ không muốn dinh vào các việc này.

NTV

No comments:

Blog Archive