Wednesday, January 1, 2020

Tay sai ngôn ngữ

Đỗ Hồng 

Tựa đề trên hơi lạ và có vẻ khó hiểu? Xin phép được giải thích. Đó là để ám chỉ những kẻ làm tay sai cho Việt Cộng bằng cách phổ biến những từ ngữ… quái đản của chúng.

Có một cô trên diễn đàn tự xưng là một nhà giáo sau năm 1975, đã từng sử dụng qua những từ ngữ của VC, nhưng cô tự hào không hề bị “đồng hóa”. Cô trách tôi tại sao hay chỉ trích những kẻ dùng chữ sai bét của VC, nếu tôi không thích thì xóa bỏ hay ngăn chận các điện thư đó.

Cô tự cho phép sử dụng và bênh vực những kẻ dùng từ ngữ sai của VC khi cho rằng nếu có lập trường vững vàng thì họ cứ dùng thoải mái mà không thể bị “đồng hóa”.

Cô còn nói cô thường soạn “giáo án” để dạy học mà sau hàng chục năm sống ở Mỹ vẫn chưa biết trước năm 1975 ở miền nam người ta dùng chữ gì để chỉ “soạn giáo án”. Xin thưa, chữ rất đơn giản dễ hiểu là “soạn bài”.

Thật ra, cô đã tự mâu thuẫn với chính mình khi bảo rằng mình không hề bị “đồng hóa” nhưng lại thích sử dụng, cổ võ và bênh vực cho việc dùng chữ của VC.

Lại một vị thức giả khác, cũng trên diễn đàn, khuyên tôi không nên quá khắt khe đối với những người trẻ hay dùng chữ VC. Có lẽ vị này quên rằng là một bậc tiền bối, ông còn có bổn phận phải hướng dẫn những người sinh sau dùng chữ cho chính xác, chứ không thể sử dụng hay tiếp tay phổ biến từ ngữ sai bét của VC. Và hơn thế nữa, với VC, chúng ta cương quyết không thể nhân nhượng bất cứ điều gì, kể cả từ ngữ.

Còn một vị khác nữa trên diễn đàn lại thách thức mọi người dịch chữ “White House” nếu không là “Nhà Trắng” thì dùng chữ gì. Thật ra, nếu được hỏi lại ông có phải ông dịch chữ “House of Representatives” là “Nhà của các Vị Đại Diện” không, thì ông sẽ trả lời như thế nào? Ai cũng biết “White House” là tòa nhà mà Tổng Thống Mỹ tạm ngụ và làm việc, cho nên dịch chính xác là “Tòa Bạch Ốc” hay “Bạch Cung”. Còn “House of Representatives” phải dịch là “Hạ Viện” không thể dịch là “Nhà…” một cách ngây ngô được. Cũng vậy, “nhà bảo sanh” không thể được gọi là “xưởng đẻ” như bọn cán ngồ VC khi mới vào Sài Gòn được.

Không những chỉ có một số người trên diễn đàn nhắm mắt làm ngơ, bênh vực hay thậm chí chủ trương sử dụng chữ VC, mà còn có đài phát thanh BBC, VOA và Á Châu Tự Do, qua phân bộ Việt ngữ, cũng đã và đang sử dụng từ ngữ của VC với lý luận như sau: đối tượng là người Việt trong nước nên cần phải phát thanh bằng những từ ngữ VC thì họ mới hiểu. Những người chủ trương như thế thừa biết rằng từ ngữ của VC có nhiều nghĩa sai bét. Tại sao họ lại không dùng chữ chính xác để thông tin mà lại dực vào chữ sai để quảng bá? Chính đây là điều khó hiểu.

Trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ mà người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại theo đuổi hơn 40 năm nay, có lẽ văn hóa (nói chung) hay ngôn ngữ (nói riêng) cũng là một mặt trận lớn cần được lưu tâm đặc biệt để bảo tồn và phát huy, hầu triệt để chống lại thứ  văn hóa suy đồi, ngôn ngữ dốt nát mà VC đang cố nhồi nhét vào đầu óc người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ước gì những người tự xem là chống cộng bao nhiêu năm nay hãy ý thức không làm tay sai ngôn ngữ rừng rú, dốt nát đang từng ngày thâm nhập vào mỗi con người chúng ta theo kiểu “phản xạ có điều kiện” của ông Pavlov, bằng cách dứt khoát không sử dụng, bênh vực và tiếp tay phổ biến những sản phẩm trí… tệ đó! 

Đỗ Hồng

No comments:

Blog Archive