Saturday, January 11, 2020

KHI THẰNG PHẢN_QUỐC CHẠY TỘI
Xem lại tin của CNN từ January 2016: Trong bản tin này, lão mặt ngựa Kerry xác nhận "bọn khủng bố sẽ được ăn phần trong số tiền chính quyền Obama gửi cho Iran, biết vậy nhưng đành bó tay".

Bó tay??? Thật là một lũ ăn hại, khốn nạn!!!

"Ngoại trưởng John Kerry thừa nhận với CNBC hôm thứ Năm rằng một số tiền Iran nhận được trong các biện pháp trừng phạt sẽ được chuyển đến các nhóm được coi là khủng bố.

Khi được hỏi về việc một số khoản cứu trợ trị giá 150 tỷ đô la cho Iran sẽ đến các nhóm khủng bố, Kerry đã nhắc lại rằng, sau khi giải quyết các khoản nợ, Iran sẽ nhận được gần 55 tỷ đô la. Ông thừa nhận một số trong đó có thể đi đến các nhóm được coi là khủng bố, nói rằng Hoa Kỳ không thể làm gì để ngăn chặn điều đó".

Nguyên văn: Secretary of State John Kerry acknowledged to CNBC Thursday that some of the money Iran received in sanctions relief would go to groups considered terrorists.

When asked about whether some the $150 billion in sanctions relief to Iran would go to terrorist groups, Kerry reiterated that, after settling debts, Iran would receive closer to $55 billion. He conceded some of that could go to groups considered terrorists, saying there was nothing the U.S. could do to prevent that.

No comments:

Blog Archive