Tuesday, October 14, 2008

TỪ TASTE VN TỚI VIỆT CỘNG ?!

Mt68: Nếu quý vị nào có con em ruột thịt là SV DU HỌC thử hỏi nhỏ sẽ biết:

Tất cả các sinh viên sắp du học dù là học bổng hay tư nhân đều được tập trung THAM GIA MỘT KHÓA HỌC DO VIỆT CỘNG TỔ CHỨC .

Nội dung khóa học chỉ dẫn (chỉ thị) cho sinh viên phải làm gì ở Hải Ngoại . Phải trả lời rập khuôn khi gặp những câu hỏi về tình hình VN hiện nay ?

- Đại khái chính quyền hiện nay đã cải tiến rất nhiều, không như hồi sau 75 - Trong nước đã có tự do, dân chủ ... chỉ có thiều số phá rối trị an - Chùa chiền, nhà thờ bây giờ nhộn nhịp lắm, lễ lộc được tổ chức tự do ... v.v... và v.v... Ngay như vụ Tết Mậu Thân 1968 thì sinh viên du học cũng trả lời VC đâu có giết dân mình, Mỹ Ngụy giết dân rồi đổ thừa cho VC !!! Việt Nam ta còn nhiều khó khăn, cần phải xóa bỏ những chuyện ngăn cách trong quá khứ, hãy cùng nhau quên chuyện cũ để góp phần xây dựng đất nước, hướng tới một Việt Nam giàu mạnh, tươi đẹp sau nầy....

Qúy vị không tin thì hỏi thử xem các sinh viên trả lời ra làm sao ?

Ngoài ra các sinh viên đi ra từng nước cũng đã được tổ chức theo đoàn thể đã có những Đại Diện sẵn từ trong nước. Các sinh viên phải làm việc trong tổ chức và bị tổ chức THEO DÕI và BÁO CÁO . Cho nên sinh viên du học đều làm việc theo CHỈ THỊ và TỔ CHỨC CỦA VIỆT CỘNG 100%.

Quý vị đảng Vịt Tiềm hoặc là ngây thơ hoặc là đảng nầy chủ trương nhào vô NÂNG ĐỠ để được chia phần về sau ???

Nhưng dù ngây thơ hay giả bộ ngây thơ RỒI THÌ CŨNG MẮC MƯU VC không tránh khỏi sau nầy ! Chừng rõ ra thì chỉ hối hận không kịp nữa mà thôi ! .../-mt68.

Bà con thân mến,

Anh Michael đã nói đúng tim đen, đúng vào vết thương lòng của đệ rồi. Đó là việc không thấy các anh em bạn trẻ, thanh niên sinh viên chống Taste Vietnam ở Queensland. Các anh em thanh niên sinh viên hiện nay chưa sống qua những ngày bom đạn, đổi tiền, đuổi đi kinh tế mới, bắt cải tạo, đánh tư bản, đánh văn hóa "đồi trụy", bố ráp nhạc vàng của VC, thì không thể nào có những tâm tình như người đã từng sống qua với VC, không thể nào hiểu VC, có cùng động lực để chống VC như người đi trước. Trách nhiệm của bậc đàn anh, cha chú là hướng dẫn các bạn trẻ.

Nhưng chúng ta đã chưa làm tròn. Đệ cũng xin tự đấm ngực là lỗi tại tôi, đệ phải gánh một phần trách nhiệm, dù nhỏ. Có thể vấn nạn tuổi trẻ thiếu tinh thần chính trị, chống Cộng không phải chỉ có riêng ở Queensland hóc bà tó này, mà còn là tình trạng chung ở nhiều nơi trên thế giới.

Trước khi vào đề tâm sự về giới trẻ và sinh viên, đệ xin có một paragraph lui lại dòng lịch sử hai thập niên.

Hội sinh viên VN tại Qld từ trước khi đệ làm Chủ Tịch đã mang tên "Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam QUỐC GIA/ Queensland". Chữ "Quốc Gia" này là một tính từ để xác định đây là hội sinh viên của người Việt theo phía Quốc Gia, chống Cộng Sản, do đó nó được đặt sau chữ Việt Nam theo cấu trúc văn phạm của chữ quốc ngữ ("Việt Nam Quốc Gia" chứ không phải "quốc gia Vệt Nam"). Sau thời của đệ hai đời Chủ Tịch, chữ Quốc Gia ấy vẫn còn. Rồi bỗng một hôm, chữ Quốc Gia trong tên hội biến mất đi. Hai chữ "Quốc Gia" khẳng định lập trường ấy đã bị bỏ từ lúc anh Nguyễn Đỗ Thanh Phong, hiện là Ủy Viên Trung Ương của Đảng Việt Tân Cải Cách, lên làm CT hội sinh viên Qld. Đệ không có ý nói anh Nguyễn Đỗ Thanh Phong không chống Cộng, chỉ trình bày một dữ kiện mà thôi.

Mười năm sau này, đệ không còn liên hệ với hội Sinh Viên nữa. Ở Qld, ngoài Hội Sinh Viên, trong giới trẻ xuất hiện hai hội đoàn khác, tên gọi "Mạng Lưới uổi Trẻ Việt Nam Lên Đường" và nhóm trẻ "Vừng Đông". Cả ba hội đoàn trẻ này đều được sự đùm bọc của các anh chị đảng viên của đảng Việt Tân. Bằng chứng rất hiển nhiên. Các anh chị đảng viên VT "ăn dầm nằm dề", bù khú bia bọt với các bạn trẻ. Chính các đảng viên Việt Tân có mặt trong BCH mở rộng là người trung gian xin tiền CĐ để yểm trợ các sinh hoạt của các bạn trẻ.

Dạo đầu đệ thấy mừng và an tâm lắm. Giới trẻ Qld đã được các anh chị có kinh nghiệm chính trị hướng dẫn rồi. Cách đây mấy năm, đệ còn nghe sang sảng tiếng anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường hô "Đả Đảo CS" trong các cuộc biểu tình.

Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi.

Nay, những công tác chống văn hóa vận ở Qld như vụ chống "Người Ấy và Tôi, Em chọn Ai", và điển hình nhất là vụ TasteVietnam, thì không còn các bạn trẻ của ba hội đoàn ấy tham dự nữa. Tại địa phương thì không thấy mặt các bạn trẻ sinh hoạt, hoặc sinh hoạt xuân thu nhị kỳ như bún thiu. Tiền xin từ CĐ thì các bạn đi đại hội bô lô ba la tận đâu đâu. Các bạn vỗ tay hát Dậy Mà Đi, một bản nhạc chống chính quyền VNCH.

Hình như đã có một cái gì thay đổi rồi, thay đổi rất lớn, 180 độ. Các anh chị đảng viên VT đã dẫn các bạn đi đâu, tập hát bài gì?

Sau khi chủ trương tiếp cận nổi lên, đệ không thấy bóng dáng tuổi trẻ Qld chống Cộng nữa. Không biết đây là thành quả của Việt Tân hay Việt Công hay của cả hai. Không những các bạn trẻ sinh viên đã đánh mất hai chữ Quốc Gia trong tên hội, mà ngay cả ông thủ quân của Qld trong buổi biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng hôm qua cũng bị trọng tài đồng hương thổi việt vị.

Lỗi tại tôi không dẫn em đi tiếp
Để ma đưa lối, quỷ đưa đường
Nhạc trưởng bạc đầu còn lỗi nhịp
Chánh đạo mờ lạc giữa màn sương

Hoàng Nguyên

No comments:

Blog Archive