Wednesday, June 7, 2017

Nghị viên Nguyễn Tâm Khu Vực 7 San José là ai?

- Võ Tử Đản -

Kính thưa quí đồng hương Người Việt TNCS,

Nghị viên Nguyễn Tâm là người Mỹ gốc Việt , sinh năm 1956 sinh quán tai Tỉnh Quảng Nam và định cư tại Mỹ sau tháng 4/75. Dân miền trung hay ví von câu :" Quảng Nam hay CÃI, Quảng Ngãi hay CO, Bình Định hay LO, Thừa Thiên ngũm hết.

Thập niên 90 Nguyễn Tâm là người Việt tỵ nạn đầu tiên về Việt Nam mở trường dạy Anh văn tại Saigon, đã từng liên hệ với thủ tướng cọng sản Võ văn Kiệt và chụp ảnh chung với Võ Văn Kiệt như lời khai trong bản án thưa kiện nhau giữa Nguyễn Tâm và Đỗ Vẫn Trọn, y đã từng hành nghề luật sư tại Bắc California và cũng đã có lần bị thu bằng hành nghề .

Tâm Nguyễn đắc cử nghị viên khu vực 7 tháng 11-2014, nhậm chức 1/2015 và trở về Việt Nam vinh qui bái tổ tại quê nhà Quảng Nam và vào Saigon ăn sinh nhật tại ngả ba Bình Lợi có ảnh chứng minh. ( như dưới đây)


tại Quảng Nam                      tại ngả ba Bình Lợi

Tháng 1-2017 với tư cách nghị viên y đã đệ trình lên HĐTP nghị quyết 3.8 ở điều 2:" Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào của thành phố " và được 11/11 nghị viên chấp thuận .

Sau khi nghị quyết nầy được ban hành thì có sự tranh luận bênh và chống, bên bênh thì im lặng còn bên chống thì có tôi Võ Tử Đản nêu lên ý kiến chống đối lại nghị quyết nầy tại điều 2 và yêu cầu nghị viên Tâm Nguyễn thương lượng lại với các nghi viên tu chính lại nghị quyết nầy ở điều 2: " Hội Đồng Thành Phố San Jose cấm cờ đỏ sao vàng của việt cọng xuất hiện bất cứ nơi nào trên lãnh địa của Thành phố San Jose”. Trái vơí điều 2 của nghị quyết 3.8 mà Thành phố đã ban hành:” chỉ chống treo cờ đỏ sao vàng của việt cọng ở trên các cột cờ của thành phố “, còn các nơi khác thì cờ đỏ sao vàng việt cọng tư do treo và phô trương bất cứ nơi đâu như lời nghị viên Tâm Nguyễn đã trả lời phóng viên Lân Hoàng Vũ của đài Bolsa .

Còn ông Lê văn Ấn thì viết bài với tựa đề : ”Chúng tôi cực lực tố cáo tên nghị viên Nguyễn Tâm đâm dao vào tim người Việt chống cộng."

Chỉ có thế thôi mà nghị viên Tâm Nguyễn đâm đơn kiện hai chúng tôi tại Tòa Thượng thẫm quận hạt Santa Clara về tội mạ lị và phỉ báng y, có lẻ ông ta nghĩ rằng là một luật sư (mặc dầu bằng đã bị thu hồi) và ông ta thừa sức ĐÈ BẸP CHÚNG TÔI TRƯỚC TÒA ÁN vì chúng tôi tiếng Anh không biết già nua lẫm cẫm nhớ trước quên sau.

Phiên tòa xử lần đầu vào ngày 30-5-2017, luật sư bên tôi vắng mặt nên phiên tòa hoãn lại và sẽ xử vào lúc 10:00AM ngày 1-8-2017, hai chúng tôi sẽ tự cãi lấy vì không có tiền thuê luật sư. Có lẻ nghị viên Tâm nghĩ như vậy nên sau khi ra ngoài nghị Tâm đã nói y sẽ thắng dễ dàng vụ kiện nầy, thắng thua là tùy vào phán quyết của tòa án, dù thua nhưng chúng tôi vẫn giữ vẫn lập trường chống lại nghị quyết 3.8 ở điều 2 : "Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào của thành phố". mà không một sức ép nào lay chuyển được ý chí của chúng tôi.

Trân trọng ,
Võ Tử Đản

No comments:

Blog Archive