Sunday, December 18, 2016

Lễ động thổ xây cất Công viên và Tượng đài Chiến sĩ Úc-Việt tại Sunshine, TB Victoria .AustraliaLễ động thổ xây cất Công viên và Tượng đài Chiến sĩ Úc-Việt tại Sunshine, Victoria ngày thứ Bảy 17 tháng 12 năm 2016, lúc 10:30am, tại Kevin Wheelahan Gardens, Dickson Street, Sunshine.
Le dong tho xay cong vien va tuong dai chien si Úc-Viet- 1.JPG
Le dong tho xay cong vien va tuong dai chien si Uc-Viet- 2 .JPG
Le xay cong vien va tuong dai chien si Uc-Viet- 4.JPG
Le xay cong vien va tuong dai chien si uc-Viet - 3 .JPG
le-xay-thuong-dai-chien-si-uc-viet-6
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-5
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 32 .JPG
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-13
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-9
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 27JPG.jpg
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-26
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-25
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 31 .JPG
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-8
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-7
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 30 .JPG
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-12
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-22
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-16
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 34.JPG
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 35 .JPG
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 36 .JPG
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 33 .JPG
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-18
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 28.JPG
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-20
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-21
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-24
le-xay-tuong-dai-chien-si-viet-uc-11
le-xay-tuong-dai-chien-si-uc-viet-23
le-xay-tuong-dai-chien-si-viet-uc-10
Le xay tuong dai chien si Uc-Viet- 29.JPG
Hình ảnh: Phillip Truong

No comments:

Blog Archive