Friday, September 11, 2015


Lý do phụ nữ "sống lâu hơn" đàn ông 

đơn giản là họ không có máu liều, và cũng không sáng tạo như đàn ông???
Công nhận ngồi trên này mát thật các bác ạ.

Lo nhìn gái là tôi thả tay ra đấy nhé.

Người đàn ông thích trò mạo hiểm.

Các bác dám leo lên cái thang này không?

Đã có bọn anh đây rồi, cứ bình tĩnh mà sửa.

Em đã bảo là đầu em cứng lắm mà.

Chỉ cần lệch một ly là đi ngay cái...mông.

Cửa này được làm từ loại kính đặc biệt đấy.

Vòi này "xịn" lắm không cháy được đâu.

Gara sửa xe tại gia đây mà.

No comments:

Blog Archive