Thursday, April 16, 2020

TẠI SAO DTL CHỦ TỊCH VĂN BÚT VNHN ĐÁNH PHÁ HỘI VĂN NGHỆ SĨ VNCH HẢI NGOẠI
Tác giả Tôn Nữ Hoàng HoaNgày đăng: 2020-04-16


Trong suốt bài viết và ngay ở tiêu đề, tác giả né tránh viết nguyên tên của nhân vật chủ chốt mà chỉ ghi tắt là DTL, vì thế BBT chúng tôi mạn phép ghi đầy dủ danh tánh và hình ánh của ông DTL đế quý độc giả khỏi mất công mò đoán
Trong cuộc chiến BÃI NHIỆM tại Westminster vừa qua mà cốt lõi của vấn đề chính là Nghị Quyết 36, một bên, 3 Dân Cử của Thành Phố Westminster ra nghị quyết chống Nghị Quyết 36 của VC, và phía bên tê, phía đòi hỏi bãi nhiệm 3 vị dân cử cho rằng chống nghị quyết này là không công bằng cho người trong nước.
Phía chống bãi nhiệm đã thành công trên vấn đề chống nghị quyết 36 của VC. Nghị quyết 36 là chính sách quyết tử của Đảng CSVN trong việc thôn tính thành trì chống Cộng và chất xám của người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.
Nhưng, những sự việc xảy ra hôm nay tại hải ngoại bất cứ dưới một hình thức nào, người dân cũng tìm cho ra nguyên do trên tư tưởng và tổ chức của hội đoàn đó hay cá nhân đó hành động.
Phản ứng của cư dân Westminster nói riêng hay của cả hải ngoại nói chung trong việc chống nghị quyết 36 của VC là một sinh hoạt bình thường của những người bỏ nước ra đi không chấp nhận chế độ CS.
Sự chống đối rõ ràng nhất của người Việt tỵ nạn nằm trong hai lãnh vực tiên quyết của Nghị Quyết 36 là Chính trị và Văn Nghệ, hay sự giao lưu qua lại giữa người Việt hải ngoại và trong nước. Vì thế có một số hội đoàn có nội qui là ai đang sinh hoạt trong tổ chức của họ mà muốn về VN ăn chơi hưởng thụ thì phải từ chức ngay.
Trong một nước mà chính trị đang đóng một vai trò thống soái như ở VN hiện nay thì việc những văn nghệ sĩ giao lưu qua lại giữa quốc nội và hải ngoại là một vấn đề chủ yếu của VC. Phần đông Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn cs tại hải ngoại còn có những kẻ sĩ có lương tri và khí phách thì không về VN và không "giao lưu" với VC.
Nhưng hôm qua 13/4/2020 chúng tôi nhận được bài viết với nhan đề "SỰ THẬT TRONG SÁNG" Lật tẩy chủ tịch hội Văn Nghệ Sĩ không-có-tác-phẩm Nhất Hùng Trần Quang Định và Lái buôn văn hóa bá vơ" của ông DTL chủ tịch VBVNHN đánh phá Nhất Hùng Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH hải ngoại trong đó có tôi TNHH và tất cả những ai dính líu trong Hội Văn Nghệ SĨ VNCH Hải ngoại. Đồng thời DTL cũng chửi đến một số thành viên khác của VBVNHN và những ai có lòng hỗ trợ cho Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải ngoại.
Trong sáng hay không thì không biết nhưng qua bài viết của ông DTL người ta đã thấy một vòm trời tối đen của cái gọi là Văn Bút VNHN. Bởi vì tư tưởng và tổ chức của Văn Bút VNHN do ông DTL lãnh đạo đã có vấn đề.
Trong khi người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại chống lại Nghị Quyết 36 cũng như một số thành viên của Văn Bút VN hải ngoại chống "giao lưu với VC thì ông CT đã viện dẫn cả nội qui của VBVNHN để binh vực cho một số thành viên của VBVNHN về VN ăn chơi và hưởng thụ . Trích::
Ban Chấp Hành VBVNHN phủ quyết văn thư yêu cầu của VH Nguyễn Thiếu Nhẫn vì các lý do sau đây:
1. Điều Lệ và Nội Qui VBVNHN hiện hành theo đúng quy tắc pháp lý của các quốc gia tự do dân chủ như Hoa kỳ và Canada do đó không có khoản nào ngăn cấm quyền tự do di chuyển vốn là nhân quyền của hội viên VBVNHN (freedom of movement, mobility rights, or the right to travel is a a human rights concept)và vì vậy cho nên không ngăn cấm hội viên VBVNH thăm viếng bất cứ đất nước nào. Điều Lệ và Nội Qui VBVNHN không ngăn cấm do đó việc thăm viếng gia đình tại Việt nam không vi phạm Điều Lệ và Nội Qui VBVNHN. ( hết trích)
Qua cái tinh thần phủ quyết của ông DTL, người ta đã thấy rõ tổ chức này đang xiển dương nghị quyết 36 của VC qua câu việc thăm viếng gia đình tại Việt nam không vi phạm Điều Lệ và Nội Qui VBVNHN
Như vậy đã chứng tỏ rằng Văn Bút VNHN đang chen chúc nhau khẳng định sự có mặt của mình trong sự giao lưu với chính sách của VC.
Và các thành viên trong hội Văn Bút VNHN hiện nay cũng không thoát ra khỏi cái hiện tượng thi hành nghị quyết 36 của ông Chủ Tịch.
Như vậy chúng ta thấy Sự Thực về ý thức của tổ chức này đã không có nguyện vọng của những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, ra đi tỵ nạn không chấp nhận chủ nghĩa CS tại VN. Ý thức này đã hoàn toàn vắng bóng qua bức thư phủ định cho rằng giao lưu với VN là một đường lối tổ chức của VBVNHN đúng với pháp lý của Canada và Hoa Kỳ chứ không cần đến tính chất của người Việt tỵ nạn CS tại đây.
Hơn nữa cái ý thức phủ định này của ông DTL đã đảo ngược lại lịch sử của người VN trong biến cố 30/4/1975. Do đó khuynh hướng phủ định tính chất của tổ chức Văn Bút VNHN mặc nhiên cho rằng việc ca tụng "Cách mạng", ca tụng "Chế độ" là của những người cầm bút lưu vong.
Thứ hai những thành viên trong tổ chức VBVNHN là những con người đích thực trôi nổi lao đao trong cuộc chiến và trong lao tù của VC thì làm sao họ lại có thể có những ước mơ đơn sơ và thèm muốn hèn hạ trên cái nghị quyết 36 của CSVN. Ông Chủ Tịch VBVNHN đã có lần nào hỏi họ hay chưa hay đây là ý kiến thống soái riêng của ông Chủ Tịch?
Cũng vì sự chen chúc để khẳng định sư có mặt của mình trong nghị quyết 36 mà ông CT đã ra tay đánh phá ông Nhất Hùng Chủ Tịch Hội Văn Nghệ SĨ VNHN một tổ chức có lằn ranh Quốc Cộng rõ ràng và chống đối Nghị quyết 36 của VC.
Còn riêng cá nhân chúng tôi và một số anh em đã sáng lập ra tổ chức VBVNHN thì không đụng chạm gì đến tổ chức này, chúng tôi sinh hoạt trong tinh thần nước sông không đụng nước giếng. Vậy thì lý do gì mà ông DTL đánh phá chúng tôi ? Không lẽ vì lập trường Chống Cộng rõ ràng minh bạch và hành động chống nghị quyết 36 của Hội chúng tôi đã vi phạm đến sự chen chúc của ông Chủ Tịch trong việc khẳng định là văn nghệ sĩ VN hải ngoại đã nằm dưới sự thống lãnh của ông (?)
Nghị quyết 36 bắt nguồn từ chính sách Đổi Mới để bảo vệ sự sinh tồn của Đảng CSVN tại VN. Một khi đã đề xuất ra nghị quyết 36 thì đảng cs đã công khai thú nhận sự yếu kém của đảng. Vì lẽ đó cán bộ của chúng phải có bổn phận tuyên truyền để xiển dương tinh thần giao lưu của VC qua Nghị Quyết 36.
Nghe đâu ông DTL sau khi về VN một vài lần đã lên tiếng ủng hộ Nghị Quyết 36 của VC qua vấn đề giao lưu thăm viếng VN như ông đã trình bày khẳng định tính cách không chống Nghị quyết 36 như đã nêu trên ..
Không biết ông DTL nhìn thấy một giá trị gì ở đó trong khi ông đang khuynh loát tổ chức Văn Bút VNHN, tấn công các tổ chức Văn Nghệ sĩ chống Cộng, chửi bới tất cả các văn nghệ sĩ trong VBVNHN và đang đi đến việc thống lãnh tổ chức này vĩnh viễn ?
Có phải đó là nổ lực thúc đẩy một số người đang có hành vi mờ ám trong việc thi hành nghị quyết 36 của VC bằng cách hù doạ đánh phá răn đe kẻ khác để tiếp tục đề cao vai trò của mình trên quan điểm chính trị từ trong ra ngoài.
Mô Phật!!
Tôn Nữ Hoàng Hoa
15/4/2020

No comments:

Blog Archive