Monday, September 16, 2019

Máy thông dịch bỏ túi.


Inline image
Pocketalk là một dụng cụ nhỏ, có thể bỏ vào túi áo được, giúp cho người sử dụng nói được 74 ngôn ngữ khác nhau, có tiếng Việt, và chỉ cần bấm nút.

Máy nhỏ hơn cả chiếc điện thoại cầm tay và chỉ nặng khoảng 100 gam. Pin điện giúp máy hoạt động được 7 tiếng nếu hoạt động liên tục và kéo dài tới 240 tiếng nếu không sử dụng tới.

Inline image
Máy có sẵn simcard và có thể kết nối wifi cũng như bluetooth để cho người sử dụng có thể giúp thông dịch trên “đám mây” bất cứ lúc nào cần.

Do mục tiêu của Pocketalk là giúp thông dịch cho người đi du lịch quốc tế, gặp gỡ và tiếp xúc thông thường, máy dịch rất nhanh, vì vậy không làm gián đoạn một cuộc đàm thoại giữa những người khác ngôn ngữ.
Inline image
Giá bán của Pocketalk là $299.

No comments:

Blog Archive