Thursday, September 26, 2019

Biến đổi khí hậu


Greta Thunberg không phải là hiện tượng mới mẻ gì.
Năm 1992, Severn Cullis-Suzuki, khi đó mới 13 tuổi, đã phát biểu tại Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu với những cảnh báo khủng khiếp, giọng điệu và lập luận tương tự như Greta Thunberg năm nay.
Bây giờ Severn đã 40 tuổi. Và Trái đất vẫn chưa bị tận thế, nhân loại vẫn chưa bị tuyệt chủng. Maldives và Bangladesh vẫn chưa ngập dưới nước. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi khi mùa đông tới. Băng ở 2 cực vẫn chưa tan chảy.
Bởi vì đó hoàn toàn là những dự đoán phiến diện không có sự chắc chắn, những báo cáo ngụy khoa học để gieo rắc nỗi sợ hãi mơ hồ trong khi tiền chảy vào túi các quỹ "bảo vệ môi trường" và các chánh trị gia là thật.
Bây giờ Greta và những nhà hoạt động chống "biến đổi khí hậu" lại đi vòng quanh thế giới trên những chiếc máy bay/du thuyền xả hàng tấn khí thải để tiếp tục rêu rao những điều tương tự, rằng Trái đất sẽ tận thế sau mỗi chu kỳ 12 năm!
Tuy nhiên, có vẻ như Trái đất sẽ không tận thế vì biến đổi khí hậu, mà vì sự đạo đức giả của những nhà "bảo vệ môi trường" và sự ngu dốt của những kẻ đang hòa ca than khóc và đài thọ tiền bạc cho những hoạt động chống "biến đổi khí hậu".

(Fb Minh Pham)

No comments:

Blog Archive