Wednesday, September 25, 2019

GIÁO SƯ HOÀNG XUÂN HÃN, NGƯỜI SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC VIỆT NAM ĐẦU TIÊN.

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn (1908–1996) là một nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục Việt Nam đồng thời là một kỹ sư, nhà toán học.

- Năm 1930, ông đỗ vào trường École normale supérieure và Trường Bách khoa Paris. Ông chọn học trường Bách Khoa. Trong thời gian này ông bắt đầu soạn cuốn Danh từ khoa học.

- Năm 1932-1934, ông vào học École Nationale des Ponts et Chaussées (Trường Cầu đường Paris).

- Năm 1934, ông trở về Việt Nam, 4 tháng sau đó sang Pháp. Trên chuyến tàu, ông gặp cô sinh viên Nguyễn Thị Bính sang Pháp học Dược khoa.

- Từ năm 1934 đến năm 1936 ông trở lại Pháp, đậu cử nhân toán 1935 và thạc sĩ toán 1936 tại khoa Toán trường Đại học Sorbonne (Licence des Sciences mathématiques Sorbonne).

- Năm 1936, ông kết hôn với cô Nguyễn Thị Bính sau này trở thành dược sĩ.

- Từ năm 1936 đến năm 1939, ông trở về Việt Nam dạy các lớp đệ nhất ban toán trường Bưởi. Trong thời gian này ông hoàn tất cuốn Danh từ Khoa học.

- Năm 1936, ông cho xuất bản tập giáo trình Eléments de trigonométrie (Cơ bản của lượng giác học), có lẽ là tập giáo trình Toán phương tây đầu tiên được viết bởi người Việt.

- Năm 1942, ông cho xuất bản Danh từ khoa học (Vocabulaire scientifique).

- Năm 1943, Đại học Khoa học được thành lập tại Hà Nội. Ông được mời dạy môn cơ học.

- Tháng 4 năm 1945, vua Bảo Đại mời ông vào Huế để tham khảo ý kiền về việc thành lập chính phủ độc lập đầu tiên của Việt Nam.

- Ngày 17 tháng 4 năm 1945, Hoàng Xuân Hãn tham dự nội các Trần Trọng Kim với chức vụ Bộ trưởng Giáo dục - Mỹ thuật.

- Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 6 năm 1945, với chức bộ trưởng, ÔNG ĐÃ THIẾT LẬP VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ Ở CÁC TRƯỜNG HỌC.

- Sau ngày chính phủ Trần Trọng Kim từ nhiệm, ông trở về dạy và viết sách toán bằng tiếng Việt, cùng cứu vãn những sách cũ, sách cổ bị đưa bán làm giấy lộn khắp đường phố Hà Nội.

- Hoàng Xuân Hãn sang Paris năm 1951 và định cư tại Pháp.

- Vào tháng 8 năm 2011, Trường Đại học Ponts et Chaussées (Trường Cầu đường Paris), một trong những đại học có uy tín hàng đầu của Pháp đã chọn giáo sư Hoàng Xuân Hãn đặt tên cho giảng đường đại học thuộc trường. Trước đó, nhân kỷ niệm 100 năm truyền thống Trường Cầu đường Paris, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn được Nhà trường vinh danh là một trong 100 sinh viên tiêu biểu nhất trong lịch sử của Trường.

No comments:

Blog Archive