Sunday, July 28, 2019

Lời phát biểu của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu


Sau 47 năm... Đọc lại lời phát biểu của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 24-10-1972, thì người dân miền nam bây giờ mới thấy thấm thía những gì ông nói.

Tiếc thương cho ông, lời Ông nói đã thành bất hủ ...


LỜI CỦA TỔNG THỐNG.

“Tôi thiết tha kêu gọi những ai, ở miền Nam này, đang ăn cơm miền Nam, đang thở không khí miền Nam, đang được sự che chở của xương máu Dân Quân miền Nam, mà đến ngày nay, còn âm thầm tiếp tay với cộng sản, còn lén lút đi đêm với thực dân, ngụy hòa, còn tính đâm sau lưng chiến sĩ và đồng bào…

Tôi chân thành kêu gọi lương tri của mấy người, vì đất nước, vì dân tộc, hãy dừng chân lại, hãy dừng tay lại, hãy từ bỏ ý định đó đi mà cùng với 17 triệu rưỡi Dân Quân miền Nam chiến đấu chống kẻ thù cộng sản xâm lược.

Tôi kêu gọi mấy người hãy suy nghĩ, nếu yêu thích cộng sản thì hãy có can đảm ra ngoài Bắc ở với cộng sản... như vậy cộng sản còn ít khinh rẻ mấy người hơn là làm tay sai cho chúng ở miền Nam này...

Có thể không ai ở miền Nam tự do này giết mấy người đâu, nhưng chính cộng sản sẽ giết mấy người...

Mấy người nếu muốn có tên trong lịch sử, thì cũng có hai lối có tên trong lịch sử.

1/. Là khi nhắc đến, thì toàn dân cúi đầu khâm phục, con cháu lại ngẩng đầu lên hãnh diện.

2/. Là khi nhắc đến, thì toàn dân ngẩng đầu lên nguyền rủa, còn con cháu mấy người lại cúi đầu tủi nhục...

Tôi chắc chắn mấy người sẽ được lịch sử ghi tên vào hạng thứ hai này nếu còn ngoan cố.

Nếu mấy người không cầm súng xông pha lửa đạn để chiến đấu bảo vệ non sông đất Việt...

Nếu không làm được một việc gì hữu ích cho hậu phương thì mấy người đừng làm gì hại dân bán nước...

Ăn cơm quốc gia lại thờ ma cộng sản.

Một hành động ngu xuẩn, phản bội Tổ Quốc, Chiến Sĩ và Nhân Dân, dù có gạt được ai 5, 3 tháng, 5, 3 năm, rồi cũng sẽ bị lịch sử lôi ra chứng minh và cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc"...

Đừng nghe những gì cộng sản nói.
Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.!!!

Lời phát biểu của cựu tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng 10 năm 1972.__._,_.___


No comments:

Blog Archive