Wednesday, June 8, 2016

Đừng cố chấp

5 Tranh xua 1

Có hai người cãi nhau:

– 1 người nói: 4×4=16
– 1 người nói: 4×4=17

Cãi nhau mãi mà không ai chịu thua ai, bèn lên quan xử. Sau khi nghe xong câu chuyện, vị quan phán:

– Thằng 4×4=17 cho về, còn thằng 4×4=16 lôi hắn ra đánh 20 gậy.

Sau khi bị đánh 20 gậy, tên này ấm ức, không phục, liền trình lại với quan:

– “ Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh ? ”

– “ Mày biết đúng mà còn đi cãi với thằng ngu đó làm gì, vì đó là “chân lý” rồi. Cái tội của mày là phí thời gian với những thằng lãi nhãi, bướng bỉnh, cứng đầu mà còn làm mất thời gian của tao, nên bị đánh là phải. 

Còn cái thằng kia ngu cho nó về xã hội, để xã hội sẽ dạy cho nó những bài học thích đáng khi nó bị sai, mày có nói lý lẽ cỡ nào nó cũng không nghe đâu ”


No comments:

Blog Archive