Sunday, June 28, 2015


Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Quyết định Yểm trợ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia tổ chức  cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2015 chống TBT Nguyễn Phú Trọng VC đến Hoa Kỳ 


Kính gởi quý vị Cố Vấn của CD/NVQG/HK,

Kính gởi quý vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên CD/NVQG/HK

Kính gởi quý vị thành viên Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương CD/NVQG/HK

Thưa quý vị,

Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, sẽ đến Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2015. 

Chúng ta đều biết chuyến đi này nhằm thi hành những kế hoạch giữa chính quyền Hoa Kỳ và ngụy quyền cộng sản Hà Nội với sự giám sát của Tàu cộng.

Tuy nhiên dù chuyện gì xảy ra đi nửa, trách nhiệm của chúng ta, tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại là phải lên tiếng báo động đến các cơ quan lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ nói riêng và thế giới tự do nói chung về những âm mưu của tập đoàn cộng sản.

Đây cũng là cơ hội để chúng ta xác quyết một lần nửa với đồng bào Việt Nam tại quốc nội rằng chúng ta mải mải không công nhận ngụy quyền bán nước hại dân của bọn cộng sản Hà Nội và sẵn sàng yểm trợ đồng bào quốc nội vùng dậy chống lại ngụy quyền cộng sản Hà Nội nhằm đập tan mưu toan Hán hóa Việt Nam của tập đoàn cọng sản.

Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia đã ra thông cáo kêu gọi biểu tình phản đối Nguyễn Phú Trọng trong ngày 7 tháng 7 năm 2015.

Trong phiên hội khẩn cấp tối ngày 25 tháng 06 năm 2015, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã quyết định :

1- Nổ lực yểm trợ nhân tài vật lực để Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryyland và Virginia tổ chức  thành công cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2015.

2- Hội Đồng Quản Trị CD/NVQG/HK trân trọng mong ước được Khối Truyền Thông HDCHTU/CDNVQGHK(Ông Đoàn Trọng Hiếu) nổ lực phổ biến tin tức biểu tình, kêu gọi đồng hương TNCS đông đảo tham gia và phổ biến kịp thời những tin tức cập nhật của Ban Tổ Chức Biểu Tình.

3- Hội Đồng Quản Trị CD/NVQG/HK trân trọng kêu gọi quý Cộng Đồng Thành Viên khẩn tổ chức các phái đoàn đồng hương trong vùng để kéo về Hoa Thịnh Đốn và hiện diện tại công trường Lafayette vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015 và tham dự biểu tình.

Xin quý vị Chủ Tịch lưu ý : 

a- Xin các trưởng phái đoàn liên lạc với : Nguyễn Văn Tần điện thoại(703) 980 9425 và Châu Chương Thành điện thoại(804)381 1173 để phối hợp công tác. 

b- Xin quý vị Chủ Tịch kêu gọi quý đồng hương gọi điện thoại hay liên lạc Email với thân nhân, gia đình và thân hữu bạn bè tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia (nếu có) và hẹn gặp họ tại Công Viên Lafyette Hoa Thịnh Đốn và lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015. 

Các thành viên của HDDD/CDNVQGHK đang cố gắng dàn xếp thời giờ và phương tiện để kéo về tham dự biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2015. 

Cá nhân chúng tôi sẽ hiện diện đúng giờ, mong sẽ gặp được tất cả quý vị.

Kính chào quý vị.
 

Nguyễn Văn Tần - HTD
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 
06/26/2015

No comments:

Blog Archive