Sunday, March 27, 2016

Người Nhật tập trung vào việc duy trì văn hóa của họ 
knoodleSourceLiveLeakPosted on: 2016-03-26
Vì người Nhật tập trung vào việc duy trì văn hóa của họ… Cho nên
* Không có một lãnh tụ chính trị hoặc thủ tướng nào từ xứ Hồi Giáo được mời viếng thăm Nhật Bản, ngay cả ông Ayatollah (giáo chủ Hồi Giáo) của Iran, ông vua của xứ Saudi Arabia hoặc ngay cả hoàng tử nước Saudi !
* Nhật Bản là nước tránh xa đạo Hồi bằng cách hạn chế khắt khe đối với Đạo Hồi và tất cả tín đồ hồi giáo.
1) Nhật Bản là nước duy nhất không ban quyền công dân cho người Hồi Giáo.
2) Tại Nhất Bản quyền thưòng trú không cấp cho các tín đồ hồi giáo.
3) Có sự tẩy chay mạnh mẽ đối với mọi tuyên truyền của đạo Hồi tại Nhật Bản.
4) Tại đại học của Nhật Bản không được dạy tiếng Ả Rập hoặc bất cứ ngôn ngữ nào của đạo Hồi.
5) Không được mang kinh 'Koran' bằng tiếng Ả Rập vào nước.
6) Theo dữ kiện trong hồ sơ của chính quyền Nhật, thì họ chỉ mới chấp nhận tạm trú cho 2 người hồi giáo và những người này phải tuân theo luật lệ địa phương của Nhật. Họ phải nói tiếng Nhật và chỉ được thực hành lễ nghi tôn giáo của họ trong nhà họ mà thôi.
7) Nhật Bản là nước duy nhất trên thế giới có một số không đáng kể sứ quán tại các nước Hồi Giáo.
8) Những người Hồi Giáo đang ở tại Nhật chỉ là những nhân viên được các công ty ngoại quốc thuê mướn.
9) Ngay cả ngày nay, hộ chiếu không được cấp phát cho các bác sĩ, kỷ sư hoặc các giám đốc điều hành do các công ty ngoại quốc gởi tới.
10) Đối với đa số các công ty, quy chế được ấn định là không chấp nhận đơn xin việc của các người hồi giáo.
11) Chính quyền Nhật Bản đồng quan điểm cho rằng người hối giáo là loại bảo thủ cực đoan, và ngay cả với thời đại toàn cầu hóa, họ vẫn không muốn thay đổi lề luật đạo của họ.
12) Người Hồi Giáo cũng không được thuê nhà tại Nhật Bản.
13) Nếu bất cứ ai biết được người hàng xóm là người hồi giáo thì lập tức cả xóm đều báo động.
14) Không ai được phép khởi sự tổ chức một tổ đạo hồi hoặc một nhóm Ả Rập tại Nhật.
15) Không có luật Sharia (của Hồi Giáo) tại Nhật.
16) Nếu một người phụ nữ Nhật lấy chồng Hồi Giáo thì bà sẽ bị cho là đồ con hoang mãi mãi.
17) Theo ông Mr. Kumiko Yagi, Giáo sư của viện nghiên cứu về phong tục của Ả Rập và Hồi Giáo tại đại học Tokyo thì "người Nhật có tâm trạng cho rằng Hồi Giáo là một tôn giáo rất hẹp hòi và nên tránh xa nó"
Người Nhật có thể đã bị thua trận nhưng họ biết trách nhiệm phải chăm sóc xứ sở của họ.
Không có bom nổ tung giữa những trung tâm mua bán đô hội, không có "những giết chóc kinh hoàng" hoặc tàn sát trẻ em vô tội hoặc bất cứ ai khác. ..
---------
The Japanese focus on maintaining their culture

Entry Added: Nov-13-2014 By: knoodle
The Japanese focus on maintaining their culture. Therefore,

* No political leader or a prime minister from an Islamic nation has visited Japan not the Ayatollah of Iran, the King of Saudi Arabia or even a Saudi Prince!

* Japan is a country keeping Islam at bay by putting strict restrictions on Islam and ALL Muslims.

1) Japan is the only nation that does not give citizenship to Muslims.
2) In Japan permanent residency is not given to Muslims.
3) There is a strong ban on the propagation of Islam in Japan
4) In the University of Japan, Arabic or any Islamic language is not taught.
5) One cannot import a 'Koran' published in the Arabic language.
6) According to data published by the Japanese government, it has given temporary residency to only 2 lakhs, Muslims, who must follow the Japanese Law of the Land. These Muslims should speak Japanese and carry their religious rituals in their homes.
7) Japan is the only country in the world that has a negligible number of embassies in Islamic countries.
8) Muslims residing in Japan are the employees of foreign companies.
9) Even today, visas are not granted to Muslim doctors, engineers or managers sent by foreign companies.
10) In the majority of companies it is stated in their regulations that no Muslims should apply for a job.
11) The Japanese government is of the opinion that Muslims are fundamentalist, and even in the era of globalization they are not willing to change their Muslim laws.
12) Muslims cannot even rent a house in Japan .
13) If anyone comes to know that his neighbor is a Muslim then the whole neighborhood stays alert.
14) No one can start an Islamic cell or Arabic 'Madrasa' in Japan .
15) There is no Sharia law in Japan .
16) If a Japanese woman marries a Muslim, she is considered an outcast forever.
17) According to Mr. Kumiko Yagi, Professor of Arab/Islamic Studies at Tokyo University of Foreign Studies, " There is a mind frame in Japan that Islam is a very narrow minded religion and one should stay away from it."

The Japanese might have lost the war, but they are in charge of their own country.

There are no bombs going off in crowded business centers, "Honor Killings," nor killing of innocent children or anyone else. ..

No comments:

Blog Archive