Wednesday, March 30, 2016

Một câu chuyện hè phố được xếp loại Top Stories 

Marcus, một người vô gia cư (homeless) bước vào quán Cesia Abi's ở địa chỉ 1532 E Lake St, Minneapolis, MN 55407, USA, hỏi xin tiền. Cesia Abigail Baires, cô chủ quán 25t người Salvador, nói với Marcus rằng không có ai cho cô bất cứ gì, tại sao anh không kiếm một việc làm? Anh này cuối đầu xuống như để tránh cái nhìn của Abigail và nói rằng mình cũng có nhiều bạn bè tù tội (felonies), nhưng không có ai chịu mướn làm việc, từ lúc 16 tuổi anh đã gia nhập cuộc sống vô gia cư ở hè phố và kiếm tiền theo cách ăn trộm hay xin tiền.

Abigail nghe xong cãm động, hỏi Marcus có muốn có việc làm không? Tôi có một việc làm cho anh.

Marcus nở một nụ cười và vui vẽ nói anh ta sẽ làm bất cứ công việc gì để có ăn. 

Đó là hai giờ rửa dỉa cho tiệm, và sau khi xong việc thì Abigail tặng cho Marcus một bánh mì kẹp (sandwich). Nhưng trước khi ăn, Marcus gói lại phân nửa trong miếng nhôm (foil), và chạy ra ngoài cửa tặng cho một người đàn bà homeless đi ngang qua quán. 

Abigail hỏi Marcus có biết bà ta không? Marcus nói anh ta không biết nhưng biết rằng bà đó cũng đang đói bụng như anh.

Abigail xúc động và nhận Marcus  làm việc 2 giờ mỗi ngày để rửa dỉa từ hai tuần qua. Abigail nói rằng tình trạng thương mại èo ọt của quán chỉ có thể cho phép cô giúp Marcus như vậy thôi. Sau 2 tuần làm việc, Marcus nhận tiền lương, việc đầu tiên Marcus làm là muốn mua thức ăn trong tiệm và trả bằng tiềng lương mới lảnh của mình. Abigail bán cho anh với một giá giảm.

Tuần qua, Cesia Abigail Baires đã kể lại câu chuyện này trong trang Facebook của và số người xem hơn 130,000 tính đến hôm nay.
 
- Câu chuyện này được TV Fox 9 news phỏng vấn, phát hình và đăng lại trên internet

Inline image 1

- Hiện giờ Marcus chỉ muốn cho biết tên và không cho biết họ mình. Anh nói sẽ giải thích sau. 

- Cesia Abi's Cafe, 1532 E Lake St, Minneapolis, MN 55407, USA, là một quán café, bánh mì ở một khu có nhiều tội phạm. nghiện ngập ma túy.


No comments:

Blog Archive