Friday, November 17, 2017

Texas: Dán Khẩu Hiệu Xúc Phạm TT Trump Sẽ Bị Phạt


FORT BEND COUNTY, Texas  -   Cảnh sát của quận Fort Bend cảnh báo cư dân: dán khẩu hiệu chửi rủa TT Trump với câu bắt đầu bằng mã tự F và chửi người bỏ phiếu cho ông Trump có thể bị đưa ra toà để bị trừng phạt.

Cảnh sát trưởng Troy Nehls nói: nhiều người gọi điện thoại vào tỏ ý muốn luật pháp rửa sạch miệng người lái xe và chiếc xe mang khẩu hiệu xúc phạm.

Phản ứng của truyền thông sở tại là đặt vấn đề tự do phát biểu với viên chức dân cử mà ông Nehls có thể xâm phạm.

Án lệ Tối Cao Pháp Viện trong cuộc phân xử vụ kiện Cohen chống California năm 1971 ghi: luật về gây rối vi phạm hiến pháp khi dùng để chống lại 1 cử tri mặc áo jacket mang khẩu hiệu phản đối bắt đầu bằng mẫu tự F.

Nhân vật cụ thể trong vụ ghi nhận tại Texas là bà Karen Fonseca, vợ của nguời lái chiếc pick-up dán  khẩu hiệu chống Trump bắt đầu bằng mẫu tự F bị cảnh sát chận để xét hỏi và không thấy lý do để biên giấy phạt, theo tuờng thuật của báo Houston Chronicle.

Phóng viên xac nhận: khẩu hiệu ấy không gây phản ứng bạo động tuy gây kẹt xe.

No comments:

Blog Archive