Wednesday, March 11, 2015

Vấn đề hạnh phúc: Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường

Du Vũ Minh


Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã. Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe. Bạn ấy ngăn cản tôi:

"Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt”(Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt). Dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé."

Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy và trầm ngâm và nghiệm lẽ rằng:

1/. Mỗi con người đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác. Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa người cùng đi một đoạn đường.

- Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ mình, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình một đoạn đường mà thôi.

- Bạn yêu thương con cái của mình ư, từng giờ khắc bạn mong rằng mình có thể vì chúng mà ngăn gió chắn mưa. Vậy mà bạn đang lớn tuổi từng ngày, rồi cũng có một ngày, trước mặt các con bạn cũng phải bỏ chúng mà đi, bạn chỉ có thể cùng đi với con cái một đoạn đường.

-Bạn có người vợ/chồng tâm đầu ý hợp, nhưng hai mươi mấy năm trước cô /ông ấy thuộc về cha mẹ, vài mươi năm sau cô/ông ấy cũng bị con cái, vận mệnh, mà chia cách, bạn cũng chỉ có thể đi cùng với nàng/chàng một đoạn đường.

- Bạn xem trọng trong tình nghĩa bạn bè, nhưng nếu không phải là bạn bè lìa xa bạn, thì cũng chính là bạn sẽ lìa xa bạn bè, bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường.


2/. Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường, nên bạn càng thêm quí trọng tiếc thương.

- Lúc mà người ta cơ nhỡ đói rách, sự quan tâm của bạn nên trở thành một quả táo.

- Lúc mà người ta giá rét, thì sự giúp đỡ của bạn nên biến thành một cái áo bông.

- Lúc mà người ta vui vẻ hạnh phúc, thì sự tươi cười của bạn đáng nên sáng lạn nhất.

- Lúc mà người ta gặp chuyện thương tâm, thì sự vỗ về an ủi của bạn đáng thật là chân thành thiết tha...No comments:

Blog Archive