Thursday, March 19, 2015

DẠ TIỆC MỪNG “ NGÀY HÀNH TRÌNH VỀ VC ”


Hai ta diện bảnh để đi dự tiệc “Hành Trình đến quán Cờ Tây”

Bạn hỏi: Bạn già đã nhận được giấy mời Dạ Tiệc ngày 25 tháng tư để mừng Hành Trình Về Tự Do của Liên Hội Người Việt Canada sẽ tổ chức tại Ottawa chưa ??

Thằng Đực xứ Thủ đáp: Mần sao mà cả quỷnh tui tới lui với những người vô tâm vui chơi lễ lạc trong những ngày tháng ba gãy súng, tháng tư buồn cho được?!

Có những đứa vô tâm lòng lim dạ đá
Trong những ngày thất trận, mất nước
Vẫn tổ chức đờn ca xướng hát vui chơi
Nơi đất khách lưu vong lạc xứ quê người

Quên sạch rồi những ngày tháng tủi hờn
Quên đi hết những ngày bị tù đày khổ nhục
Quên đi những ngày tháng sống thân phận
Công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ
Ngay trên quê hương đất nước chính mình

Những phường vô tâm bội bạc đáng khinh
Còn tệ hơn cô gái quê dân nhà Thương mất nước
" Thương nữ bất tri vong quốc hận”
“Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa”

Quên đi thân phận lưu vong lạc xứ
Chẳng bận tâm gì về thảm cảnh dân tộc nơi quê nhà
Đang trải qua những ngày tháng tối tăm dưới gông cùm vc
Chẳng màng gì họa mất nước, diệt tộc vào tay bạo Hán cận kề

Mồ cha bọn vô tri khốn nạn!


Nguyễn Nhơn

No comments:

Blog Archive