Thursday, April 9, 2015

THÔNG BÁO
V/V GÂY QUỸ TRÙNG TU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA VIỆT NAM

Sau khi chúng tôi bàn thảo với những thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTDUC) và Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu (THCQN/QLVNCH/UC), BCHCĐNVTD liên bang, các tiểu bang và lãnh thổ cùng đi đến quyết định như sau:

1. CĐNVTDUC luôn ghi nhận và biết ơn đối với những người lính QLVNCH, đã chiến đấu hào hùng với ý niệm Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm, để chống lại sự bành trướng của cộng sản và bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

2. Việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là việc cần thiết.

3. Tuy nhiên, hiện nay tình hình chính trị và hoàn cảnh của đất nước đang bị cai trị bỡi chế độ độc tài CSVN, và Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa nằm dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền CSVN. Cho nên việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, dù muốn dù không, phải đối thoại, làm việc và hợp tác với CSVN. Việc làm này sẽ hoàn toàn đi ngược lại với nội quy, lập trường và đường lối của CĐNVTDUC.

Chúng tôi xin nhắc lại một số sự kiện trong quá khứ lẫn hiện tại liên quan đến việc này hầu có thể giúp chúng ta có những nhận xét chính xác hơn:

1.  Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền CSVN đã áp dụng chính sách trả thù bằng cách bỏ tù và giam cầm những người lính QLVNCH, và đối xử phân biệt kỳ thị đối với những người con hoặc liên hệ đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

2. Gần đây hơn, CSVN (một chế độ vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo) sử dụng thủ đoạn chính trị và qua áp lực ngoại giao, đã yêu cầu các quốc gia tại Đông Nam Á đập những bia tưởng niệm và di tích của những người tỵ nạn CSVN. Xin lưu ý những bia tưởng niệm và những di tích này là cho rất nhiều thường dân vô tội đã bỏ mình trên bước đường vượt biển, vượt biên đi tìm tự do, và những bia tưởng niệm này đã được dựng lên tại những quốc gia không có sự kiểm soát trực tiếp của CSVN.

3. Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ Tướng CSVN, Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 1568/QĐ-TTg “đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng quản lí sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương”, nghiã là biến Nghiã Trang Quân Đội Biên Hòa thành một nghiã trang dân sự.

4. Chế độ CSVN là chế độ phản bội Tổ Quốc, dâng đất và dâng biển cho Trung Cộng. Những phần đất và biển thuộc về lãnh thổ của Việt Nam, thuộc về Tổ Quốc của chúng ta, mà tổ tiên của chúng ta qua thời gian hơn 4000 năm đã hy sinh để bảo vệ.

5. CSVN vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng, và luôn luôn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm các nhà đấu tranh dân chủ trong nước và những người can đảm quan tâm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

6. CSVN luôn luôn có âm mưu xâm nhập và đánh phá Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN của chúng ta, qua nhiều hình thức khác nhau trong đó có Nghị Quyết 36, mà mục tiêu là cố tình gây chia rẽ làm suy yếu tiềm lực đấu tranh của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Vì những nhận xét nêu trên, chúng tôi kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại Úc Châu, không tham gia, tiếp tay hoặc ủng hộ các chương trình gây quỹ cho việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Xin trân trọng thông báo,
Úc Châu ngày 7 tháng 4 năm 2015

• LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBUC
• TS Hà Cao Thắng, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/NSW
• Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch BCH/CÐNVTDIC/VIC
• Bùi Trọng Cường, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/QLD
• Ông Ðoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/SA
• BS Nguyễn Anh Dũng, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDUC/WA
• Ông Lê Công, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/ACT
• Ông Lê Tấn Thiện, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/NT
• Bà Trần Hương Thuỷ, Chủ tịch BCH/CÐNVTD/Wollongong
------

No comments:

Blog Archive